Zavarovanje zaposlenih

Za stabilno in varno delovanje podjetja je pomembno, da zavaruje svoje premoženje in poslovanje. Ker pa so glavna pogonska sila oz. duša podjetja ljudje zaposleni v njem, morajo delodajalci poskrbeti tudi za njihovo varnost. Bolj, ko se podjetniki in delodajalci zavedajo, da so zaposleni s svojimi izkušnjami glavni potencial in kapital podjetja, bolj poskrbijo za njihovo varnost in njihovo prihodnost.

Ne glede na vse varnostne ukrepe so nezgode pogosti spremljevalec delovnih procesov, zlasti v podjetjih z intenzivno proizvodno dejavnostjo.

S sklenitvijo nezgodnih zavarovanj delodajalci poskrbijo za varnost zaposlenih in na ta način ublažijo finančne posledice nezgod in nesrečnih primerov. Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo zavarovati svoje zaposlene in njihove družinske člane za določen ali nedoločen čas. Zavarovanje krije nezgode, ki imajo za posledico smrt, trajno invalidnost, naravno smrt, nezgodo katerih posledica je prehodna nezmožnost za delo. Višina premije je odvisna od števila zavarovanih oseb, zavarovalne vsote, vrsta dela zaposlenih in izbranih tveganj za katere želi delodajalec zavarovati zaposlene. Zavarovanje je lahko sklenjeno za neomejeno jamstvo in velja kjerkoli 24 ur, ali za omejeno jamstvo, ki velja samo za nezgode, ki se pripetijo ali med opravljanjem rednih delovnih nalog, ali na poti v in iz službe.

S kolektivnim življenjskim zavarovanjem lahko delodajalec poskrbi za boljšo socialno in ekonomsko prihodnost svojih zaposlenih. Ta vrsta zavarovanja predstavlja ugodno naložbo denarja, ker obenem združuje varčevanje in življenjsko zavarovanje, z možnostjo rentnega izplačila privarčevanih sredstev, po izteku zavarovalne dobe. Zaposleni so življenjsko zavarovani za primer smrti ali za primer doživetja dogovorjene zavarovalne dobe.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog