Dodatno pokojninsko zavarovanje

Dodatno individualno pokojninsko zavarovanje je oblika varčevanja za prihodnost. Za tiste, ki zmorejo in želijo ter so sposobni že v aktivni dobi varčevati, da bi si zagotovili varno prihodnosti in kakovostnejše življenje v tretjem življenjskem obdobju, zavarovalnice nudijo možnost sklenitve prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. To obliko varčevanja je omogočila Pokojninska reforma leta 2000.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za obdobje najmanj 10 let lahko sklenejo samo posamezniki, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje. Oblika zavarovanja, ki spada v tretji steber pokojninskih zavarovanj, teh omejitev nima in je namenjena tistim, ki niso obvezno pokojninsko zavarovani in tistim, ki se bodo upokojili prej kot v 10 letih.

Za vsakega zavarovanca, ki je vključen v pokojninski načrt, zavarovalnica vodi poseben osebni račun, kjer se zbirajo zavarovančeva sredstva. Le ta pa so skupaj s kapitalskim dobičkom namenjena dodatni pokojnini, ki jo začne prejemati zavarovanec, ko izpolni pogoje za upokojitev. Ta oblika zavarovanja je namenjena izključno zagotovitvi dosmrtne mesečne pokojninske rente, ki jo bo zavarovanec začel prejemati ob upokojitvi. Pokojninska renta se lahko izplačuje tudi z zajamčenim 10 letnim obdobjem, kar pomeni, da v primeru smrti zavarovanca v obdobju 10 let, zavarovalnica do konca obdobja izplačuje rento upravičencem oz. dedičem.

Sredstva, ki jih zavarovanec vplačuje, zavarovalnice naložijo varno in dolgoročno v obveznice, pa tudi delnice in enote tujih vzajemnih skladov. Prihranki se na ta način plemenitijo.

Po zakonu o dohodnini lahko zavarovanec za vplačane premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja uveljavi davčne olajšave, saj se na ta način zniža osnova za odmero dohodnine, za leto v katerem so bile premije plačane.

Zavarovanje za starostno pokojnino sklene posameznik sam, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pa lahko za svoje zaposlene sklenejo podjetja oz. pravna oseba, ki zastopa zaposlene v organizaciji. Tako zavarovanje je še posebej primerno za delavce, ki imajo manj kot nekaj let do upokojitve.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog