Vprašanja - Nakup novogradnje
Število ustreznih rezultatov: 209
Stran: 4 5 6 7
Dovoljenje za postavitev bazena (NN)
Kakšno dovoljenje je potrebno za postavitev bazena ob stanovanjski ali počitniški hiši? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Če občina noče spremeniti prostorskega plana? (NN)
Kaj storiti če občina ne spremeni plana tako, da bi bilo zemljišče zazidljivo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prostorski izvedbeni načrti (NN)
Ali se lahko, v času do sprejetja novega prostorskega izvedbenega načrta, ki bo nadomestil prejšnji prostorski izvedbeni načrt, na takšnem območju izdeluje lokacijska dokumentacija (izris) za posege in pridobi lokacijsko dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo po sedaj veljavnem prostorskem izvedbenem načrtu, oziroma “starem PIN”? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasja k lokacijski dokumentaciji (NN)
S katerimi zakoni je določeno, kdo so soglasjedajalci k lokacijskim dokumentacijam oziroma lokacijskim dovoljenjem? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Začetek gradbenih del (NN)
Kdaj se lahko začne z deli, ko je izdana odločba o dovolitvi priglašenih del, kdaj pa, ko je izdano gradbeno dovoljenje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Predpisani obrazci za posege v prostor (NN)
Zakaj za vlaganje zahtev za izdajo dovoljenj za posege v prostor ne obstajajo poenoteni obrazci? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Podlaga za lokacijsko dokumentacijo (NN)
Na podlagi česa se lahko izdela lokacijska dokumentacija (LDok) in kakšna soglasja je potrebno pridobiti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zahteve za lokacijsko dokumentacijo (NN)
Kako mora biti izdelana lokacijska dokumentacija (LDok) in kako naj se izvršujejo določbe (noveliranega) 69. člena ZUN? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zakaj dokazilo o pravici do gradnje? (NN)
Zakaj je potrebno zahtevi za lokacijsko in gradbeno dovoljenje predložiti dokazilo o pravici graditi na določeni nepremičnini? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Rok za izdajo lokacijskega dovoljenja (NN)
V kakšnem roku mora upravna enota odločiti o vlogi za izdajo lokacijskega dovoljenja, v kakšnem pa o vlogi za dovolitev priglašenih del? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prenehanje gradbenih del (NN)
Kateri upravni organ je dolžan ukrepati zoper investitorja, ki nadaljuje z deli, čeprav je bila dovoljena obnova postopka izdanega gradbenega dovoljenja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kategorizacija zazidljivega zemljišča (K)
Zanima me, kje in kako se lahko spremeni kategorizacija zazid. zemljišča, saj imajo sosednje parcele drugačno kategorizacijo, ki pa je pri plačilu namembnosti zemljišča zelo pomembna?... (SLONEP)
Gradnja (M)
Kdaj lahko začneš z gradnjo hiše?Ali moraš dobiti vsa dovoljenja(gradbeno in lokacijsko)ali je dovolj že lokacijsko dovoljenje.... (SLONEP)
Rušenje? (D.N.)
Kako zvedeti ali je stanovanje predvideno za rušenje?... (SLONEP)
Garancija novogradnje (K.C.)
Novogradnja (blok) je bila predana v uporabo pred manj kot letom dni. Prišlo je do okvare garažnih vrat, katerih popravilo je imelo s strani dobavitelja le- teh za posledico visok račun. Upravnik stavbe je račun razdelil med stanovalce s pojasnilom, da garažna vrata niso več v garanciji. 5. člen kupopradajne pogodbe se glasi: "Garancijska doba za kakovost izvedbenih del je 2 leti od prevzema stanovanja in celotnega objekta, razen za vgrajene dele in naprave, za katere veljajo garancijski pogoji proizvajalcev oziroma veljajo garancijski roki ZOR..." V pogodbi je tako sicer navedeno, da veljajo garancijski roki proizvajalcev, vendar me zanima, če obstajajo tudi kakšni predpisi, ki bi zapovedovali nek minimalni garancijski rok brezhibnega delovanja celotne novogradnje. V nasprotnem primeru, lahko ob navedbi zgornjega člena v kupoprodajni pogodbi, izvajalec del v novogradnjo vgrajuje tudi dele, katerih garancija je že potekla.... (SLONEP)
Zazidljiva parcela (P.B.)
Kaj pomeni če je parcela zazidljiva? Torej, če je parcela velika 1000m2 in je zazidljiva, ali lahko pozidaš vseh 1000m2? Kaj pa če je v geodetskem izpisku to zemljišče razdeljeno na stavbno zemljišče(200m2), njivo(500m2) in dvorišče(300m2)? Ali je to zazidljiva parcela in ali se cena za m2 zazidljive parcele nanaša le na stavbno zemljišče ali na celo parcelo? Se pravi ali se cena za kvadratni meter zazidljive parcele množi s celo parcelo ali le s stavbnim zemljiščem? Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Dovoljenje za postavitev objekta (M.Š.)
Imam parcelo na kateri bi rad postavil brunarico. Zanima me, kaj moram narediti za pridobitev dovoljenja za postavitev takega objekta.... (SLONEP)
Stroški (B.Z.)
V primeru, da imam zazidljivo parcelo. Kakšni so stroški pridobitve lok. in grad. dovoljenja. ... (SLONEP)
Nadomestna gradnja (K.D.)
SMo v precepu pri nakupu med novo nepremičnino in objektom za nadomestno gradnjo. VPrašanje so predvsem stroški, ki nastanejo pri obeh nakupih in posledično kasneje tudi potrebnih gradnjah. Zanima me predvsem kakšni so stroški in potrebni dokumenti, ki jih potrebujemo za nadomestno gradnjo objekta, se pravi če objekt je v fazi potrebne celovite obnove. Ali pomeni če je objekt že vrisan in je bil verjetno zgrajen na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ali bo potrebno v primeru nadomestne gradnje pridobiti novo lokacijsko dovoljenje in ali zadostuje,da se dela izvedejo le z priglasitvijo del. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujejem. Katja D.... (SLONEP)
Velikost parcele (A.)
Zanima me, kakšna je najmanjša dovoljena velikost oz. izmera parcele, da lahko gradiš na njej normalno veliko hišo (ca 8*9m)? Kolikšna je določena najmanjša razdalja hiše od sosedove parcele in ali lahko to prekoračiš?... (SLONEP)
Brunarica (J.P.)
Zanima me,kolikšna je največja mogoča izgradnja brunarice,ki bi ne potrebovala ustreznih dovoljenj, kot pri izdelavi hiš oz. vikendov. Za odgovor se vnaprej zahvaljujem!... (SLONEP)
Nakup stanovanja v novogradnji (C.L.)
Zanima me, na kaj moram biti pozorna pri nakupu stanovanja v večstanovanjski hiši-novogradnja, katere lastnik je fizična oseba. Oziroma, katere listine morem zahtevati, da bo nakup varen.... (SLONEP)
Kaj postaviti na nezazidljivi parceli? (M.G.)
Kaj se da lahko postaviti , zgraditi na parceli z samo lokacijskim dovoljenjem? Brunarice, vrtne hiske brez temeljev, itd ?!... (SLONEP)
Gradnja na nezazidljivi parceli? (M.G.)
Ce imate nezazidljivo parcelo, ali to pomeni, da na njej ne mores zgraditi čisto nič?! Kako je z lesenimi brunaricami, zidanicami in bivalnimi kontejnerji?! Je potrebno dovoljenje tudi za to?! Do kakšne kvadrature?!... (SLONEP)
Gradnja lesenih koč (P.P.)
Ali je mozna gradnja lesene koce na trenutno sicer nezazidljivi parceli, brez vseh prikljuckov(voda, elektrika, telefon)oz. kaksna dovoljenja so potrebna za ta poseg in priblizno koliko casa potrebujemo za njihovo pridobitev?... (SLONEP)
Kmetijsko zemljišče 8. reda (Marko iz Ljubljane)
Ali lahko na podlagi priglasitve del postavim leseno uto 4x4m in pridobim dovoljenje za priključitev na električno omrežje in vodovod na kmetijskem zemljišču 8 reda.... (SLONEP)
Odmik od zazidalnega načrta (R.R.)
Sem lastnik parcele v območju zazidalnega načrta. V ulici so končane že vse gradnje, ki pa so v celoti zgrajene povsem drugače kot je po zazidalnem načrtu predvideno (predvsem po legi in tloriu ter etažnosti). Sedaj manjka le najina hiša, ki pa bo po obstoječem zazidalcu nekaj čisto posebnega (tako po legi, etažnosti in tlorisu, ker bomo pravzaprav edini, ki bi se naj zaz. načrta držali). Seveda bi tudi nama ustrezal podobna odstopanja, kot so to že storili naši sosedi (tudi hiša bo tako v okolico bolje 'pasala'). Kaj lahko naredimo ?... (SLONEP)
Gradbene faze (U.M.)
Zanima me kaj pomeni I,II,III,IV,V gradbena faza? Nikjer namrec ne morem zaslediti koliko je hisa koncana v posamezni gradbeni fazi!... (SLONEP)
Postavitev lesenega vikenda (S.G.)
Zanima me, kakšna dovoljenja oz. dokumentacijo potrebujem za postavitev manjšega lesenega vikenda (do 60 m2 )na nezazidljivi parceli (pašnik, travnik..). Ali je to sploh možno, če je parcela nezezidljiva.... (SLONEP)
Stran: 4 5 6 7
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Heim+Handwerk

27.11.2019 - 01.12.2019 Sejem gradbeništva, pohištva in opremljanja.

Anketa

Moja hiša potrebuje