Zakonodaja o nakupu novogradenj

Zakoni, ki obravnavajo nakup novogradnje, so:

  1. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), Uradni list RS, št. 18/2004,
  2. Stanovanjski zakon (SZ-1), Uradni list RS. Št. 69/2003,
  3. Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNP osr)
  4. Zakon o zemljiški knjigi,
  5. Stvarnopravni zakonik (SPZ),
  6. Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 40/07.

Dobro je vedeti, da prodajalec ne sme sklepati prodajnih pogodb niti začeti z oglaševanjem prodaje vse, dokler niso izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je prodajalec lastnik zemljišča ali ima status imetnika stavbne pravice;
  • da je za gradnjo izdano dokončno gradbeno dovoljenje;
  • da je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje za prodajo posameznih delov (stanovanj) stanovanjske stavbe in kupcu izroči notarsko overjeno kopijo notarskega zapisa teh splošnih pogojev.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog