Novogradnje

 • Zakonodaja o nakupu novogradenj
  Pregled zakonov in predpisov, ki obravnavajo nakup novogradnje in postavljajo omejitve in dolžnosti tako za prodajalca, kot tudi za kupca.

 • Sklenitev pogodbe
  Nakup novozgrajenega stanovanja ali hiše se potrdi s podpisom kupoprodajne pogodbe. S pogodbo se prodajalec zaveže, da bo prodal, kupec pa, da bo kupil nepremičnino. Pogodba mora biti pravilno sestavljena, da ščiti kupca in prodajalca ter izpolnjuje vse zakonske zahteve.

 • Prevzem novogradnje
  Prevzem novogradnje je ena izmed zadnjih faz nakupa. Prodajalec mora ob prevzemu zadostiti vsem zakonsko predpisanim pogojem in zahtevam iz pogodbe. V nasprotnem primeru kupec lahko zadrži del kupnine.

 • Odprava napak po nakupu novogradnje
  Prodajalec novogradnje je dolžan v zakonsko določenih rokih odpraviti vse napake, ki jih odkrije kupec in so posledica nekakovostne gradnje. Kupec ima določene pravice, ki jih mora prodajalec upoštevati.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog