Energetska učinkovitost novogradenj

Odločitev za nakup stanovanjske novogradnje pomeni vrsto prednosti za kupca. Poleg tega, da so novogradnje bolj sodobno zasnovane in bolje opremljene, lahko kakovostna izbira materialov in opreme pripomore k večji varčnosti in manjšim obratovalnim stroškom. Zato je in bo eno izmed najpomembnejših meril izbora energetska varčnost oz. energetska učinkovitost stavbe. Z energetsko učinkovito gradnjo je možno doseči tudi 70 % zmanjšanje porabe energije, kar je v času, ko je varovanje okolja ključnega pomena, še posebej pomembno.

Od julija 2009 je izpolnjevanje zahtev pravilnika o energetski rabi obvezno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prodajalec mora kupcu ali pa najemojemalcu predložiti energetsko izkaznico stavbe. Energetska izkaznica razvršča stavbe v sedem razredov (od A do G) energetske učinkovitosti, podobno kot pri energijskih nalepkah za gospodinjske aparate. Z energetsko izkaznico kupec dobil okvirno orientacijo glede porabe energije v novogradnji, ki jo kupujejo. Posredno je energetska izkaznica pokazatelj višine obratovalnih stroškov in potrebnih naložb v okviru naložbenega vzdrževanja stavbe. Te postavke pa seveda vplivajo na ceno novogradnje in nepremičnin na splošno, ter na višino najemnin.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog