Pomen parkirnih mest pri nakupu novogradnje

V primeru, da se odločamo za nakup stanovanja v večstanovanjski hiši ali bloku z večjim številom stanovanj, izberimo ustrezno velikost, glede na sedanje in prihodnje potrebe in želeno nadstropje. Razgled in odprte površine, kot so terase, atriji, lože so za strnjena urbana naselja pravi biser. Poleg ustrezne racionalne notranje razporeditve prostorov bodimo pozorni tudi na dostop do zgradbe, na skupne prostore (shrambe, kolesarnice) in urejenost okolice ter možnost parkiranja. Z naraščanjem števila voznikov in avtomobilov se s tem problem soočajo skoraj vse večstanovanjske novogradnje, še posebej v urbanih naseljih. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj določa, da mora biti za vsako stanovanje na gradbeni parceli zagotovljenega najmanj 1,5 parkirnega mesta. Kadar na gradbeni parceli ni prostorskih možnosti, mora investitor zagotoviti manjkajoča parkirna mesta na drugih ustreznih površinah v bližini in etažnim lastnikom omogočit trajno uporabo.

V večini novejših mestnih večstanovanjskih novogradnjah se, zaradi boljše izkoriščenosti prostora in prostorske stiske, gradijo podzemne kletne garaže. Praksa je, da moramo skupaj z novozgrajenim stanovanjem kupiti tudi parkirna mesta. Običajno so za večja stanovanja predvidena tri parkirna mesta, za srednje velika dve, za eno sobna in garsonjere pa eno parkirno mesto. Tako mora nekdo kupiti dve parkirni mesti, čeprav jih ne potrebuje, po drugi strani pa bi nekdo, ki kupi garsonjero potreboval več parkirnih mest. Rešitev tega problema se kaže v najemu in oddaji garažnega prostora. Lastnik garažnega mesta mora najemnika seznaniti z vsemi obveznostmi in omejitvami, ki se nanašajo na uporabo parkirnega mesta in obvestiti upravnika garaže o sklenitvi najemne pogodbe. Ker etažna lastnina vključuje tudi lastnino parkirnih mest in drugih skupnih delov garaže, je pravica in dolžnost lastnikov, da plačujejo stroške upravljanja, vzdrževanja in obratovanja garaže (elektrika, čiščenje, plačilo zavarovalne premije, varovanje in razna popravila) Podlaga za delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah je pogodba o medsebojnih razmerjih ali pa stanovanjski zakon.

Pri izbiri novogradnje moramo biti pozorni tudi na število zunanjih parkirnih mest, ki so namenjena obiskovalcem (sorodnikom, prijateljem). Pri večini novogradenj ni zagotovljenega zadostnega števila teh mest. Ker so to javne površine, se v praksi dogaja, da zunanja parkirna mesta zasedajo stanovalci sosednjih stavb in stranke poslovnih prostorov.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog