Namen, vrsta in lokacija novogradnje

Najpomembnejše merilo izbora je namen nakupa. Vedno moramo razmisliti o najprimernejši lokaciji novogradnje, da bo lahko izpolnjevala vse zahteve. V primeru, da kupujemo poslovne prostore, razmislimo o najprimernejši lokaciji z vidika dostopa in funkcionalnosti. Zelo praktično je, da imamo poslovni objekt v bližini doma, če ne živimo v urbanem naselju in opravljamo storitveno dejavnost, pa je bolj primerna lokacija v bližini mestnih središč, kjer je pretok prebivalstva večji.

Pred izborom stanovanjske novogradnje, ki dolgoročno vpliva na naše življenje, moramo imeti jasno predstavo, kaj želimo, za kakšno ceno in katera so prednostna merila izbora.

Najprej se moramo odločiti o vrsti izbrane novogradnje (eno ali večstanovanjska hiša, blok,...) in o ustreznem okolju oz. lokaciji (mesto ali podeželje). Lahko je to v bližini službe ali starega prebivališča, vsekakor pa je pomembno, da nam okolje in lokacija vzbuja občutek domačnosti in dobrega počutja. Za družine z otroki, pa tudi za starejše ljudi, je pomembno, da so v bližini izbrane lokacije objekti, ki so v vsakdanjem življenju nepogrešljivi (šola, vrtec, lekarna, zdravstveni dom, trgovina in druge storitvene dejavnosti). Pozorni moramo biti tudi na bližino avtobusne in železniške povezave, ki omogoča neodvisnost tistih članov družine, ki še niso ali niso več vozniki.

Izbrali smo idealno okolje in lokacijo, verjetno na njej že stoji ali bo stala naša sanjska novogradnja. Postavlja pa se vprašanje ali bo tako tudi ostalo. Da bi se izognili kasnejšemu razočaranju, se moramo informirati, če se bo in kaj se bo v bližnji okolici dogajalo v prihodnosti. Zato je pomembno, da si pred odločitvijo o nakupu na pristojni občini ogledamo prostorske akte, oz. prostorski red občine. Ta določa območja namenske rabe prostora, pogoje in merila, ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine. Na ta način bomo izvedeli, kakšna namenska raba je predvidena na tem območju, oz. okolici (kmetijsko zemljišče, zazidljivo zemljišče) in načrtovano razmestitev dejavnosti in objektov na določenem, za nas zanimivem prostorskem območju. (proizvodna dejavnost, športno rekreacijska dejavnost, storitvene dejavnosti).

Poleg lokacije in infrastrukturne opremljenosti okolja, pa moramo biti pozorni tudi na lego hiše ali stanovanja. Najprimernejša je lega, kjer so bivalni prostori obrnjeni na sončno stran, po možnosti na jug ali jugovzhod. Na ta način je možno pasivno izkoriščanje sončne energije, skozi steklene površine, pri individualni hiši pa je možna vgradnja sprejemnikov sončne energije na strehi ali kje drugje.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog