Prava izbira novogradnje

 • Namen, vrsta in lokacija novogradnje
  Pri izbiri novogradnje moramo posvetiti veliko pozornosti namenu, vrsti in lokaciji. Od teh treh dejavnikov bo najbolj odvisno naše zadovoljstvo. Razmišljati pa moramo tudi o prihodnosti, saj se okolje in potrebe spreminjajo.

 • Energetska učinkovitost novogradenj
  Energetska učinkovitost novozgrajenih stavb je danes zelo pomemben dejavnik, ki ga je treba pri nakupu upoštevati. Prihranki energije v energtesko varčnih stavbah so znatni.

 • Pomen parkirnih mest pri nakupu novogradnje
  Pri nakupu novogradnje moramo pozornost nameniti tudi parkirnim mestom. Običajno za vsak avtomobil potrebujemo lastniško parkirno mesto, ne smemo pa pozabiti tudi na obiskovalce.

 • Vir informacij o novogradnjah
  Iskanje informacij o novogradnjah je zahtevno opravilo. Informacije lahko iščemo v različnih virih, tako v tiskanih medijih, predvsem pa na internetu, kjer so predstavitve običajno zelo podrobne.

 • Gradbene faze


Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog