Vrste strešnih konstrukcij

V gradbeništvu se je uveljavilo razlikovanje vrst strešnih konstrukcij glede na material, ki se za izdelavo strešne konstrukcije uporablja. Pri nas so v uporabi tri vrste materiala, in sicer:

 • les;
 • kovine;
 • beton.

Lesene strešne konstrukcije so še vedno najpogostejša izvedba strešnih konstrukcij, zaradi številnih prednosti, ki jih ta gradbeni material ponuja. Prednosti lesa pred ostalimi gradbenimi materiali so:

 • elastičnost, kar je za izdelavo nosilne konstrukcije še posebej pomembno;
 • lesene konstrukcije niso elektrostatične;
 • les je naravni material, ki omogoča dihanje strešne konstrukcije, hkrati pa ima zmožnost regulacije vlage v prostoru;
 • je izredno dober dušilec zvoka in lesena strešna konstrukcija tako predstavlja dodatno zvočno izolacijo;
 • njegov naravni izvor pomeni tudi, da les ne vsebuje strupenih snovi, ki bi škodljivo vplivale na zdravje in počutje ljudi, ki bivajo v zgradbi;
 • les predstavlja ugodno razmerje med težo in trdnostjo.

Izdelava lesene strešne konstrukcije je, poleg vseh prednosti zaradi lastnosti lesa, tudi najlažje izvedljiva, zato je daleč najpogostejša različica izdelave nosilne konstrukcije pri gradnji enodružinskih objektov, ki se je pogosto lotijo kar investitorji sami, s pomočjo sorodnikov, prijateljev in znancev. Za njeno postavitev namreč ni potrebna posebna gradbena mehanizacija.

Lesene konstrukcije se danes delijo glede na namembnost in njihove lastnosti. Če je konstrukcija ostrešja odprta, neizolirana in zanjo ni potrebna posebna obdelava, potem je primerna uporaba cenejšega, sveže žaganega lesa, ki ima v sebi 40 do 60 % vlage. Takšen les moramo pred uporabo dobro impregnirati, kar prepreči vdor škodljivcev. Če je konstrukcija zaprta in izolirana moramo ostrešje izdelati vsaj iz umetno osušenega lesa, ki vsebuje le 15 do 20 % vlage. Tak les je navadno že termično obdelan, tako da dodatna impregnacija ni potrebna oz. ni priporočljiva, saj je večina impregnacij zdravju škodljivih. Za konstrukcije, ki bodo vidne in morajo biti tudi estetske na pogled je najbolje izbrati lepljen les, ki je izmed vseh vrst lesa tudi najbolj osušen in vsebuje med 12 in 16 % vlage.

Pri izdelavi lesenih konstrukcij je najpomembnejše, da izberemo kakovosten les, za zaščito katerega v prvi vrsti poskrbimo s skrbnim načrtovanjem konstrukcije strehe, pri kateri les ostaja ves čas suh (ustrezen nagib strehe, napušč in ustrezna kritina). V primeru, da bo les, ki ga vgrajujemo v strešno konstrukcijo, izpostavljen vlagi, ga je treba pred vgraditvijo ustrezno zaščititi. Za zaščito uporabljamo premaze za les, ki so izdelani na vodni osnovi, iz anorganskih sestavin bora in bakra. Ti lesene dele ščitijo pred napadom gliv in insektov in zagotovijo, da les ne postane gnil ali črviv. Dele lesene strešne konstrukcije, ki bodo na zunanji strani objekta in dodatno izpostavljeni vremenskim vplivom, moramo dodatno zaščititi z lazurnimi premazi za površinsko zaščito lesa, s katerimi les hkrati dekorativno obarvamo. Ti so navadno pripravljeni na osnovi bakra in kroma ali bakra in amina. Premazi na osnovi bora namreč slabše ščitijo pred vlago, saj se bor iz lesa izpira.

Pred delom z zaščitnimi premazi za les moramo obvezno poskrbeti za primerno zaščitno opremo; torej zaščitne rokavice in zaščitno masko, ki nas varuje pred strupenimi hlapi zaščitnega premaza.

Za industrijske objekte ali objekte večjih dimenzij je najprimernejša izdelava kovinskih nosilnih oz. strešnih konstrukcij, ki se sicer zaradi večjih zahtev in težavnosti pri izvedbi oz. postavitvi zelo redko uporablja pri gradnji stanovanjskih hiš.

Vse pogosteje pa se pri gradnji hiš, zlasti pri večstanovanjski montažni gradnji, uporabljajo betonske strešne konstrukcije, katerih prednosti so zlasti v:

 • večji požarni varnosti;
 • boljši zvočni zaščiti ostrešja;
 • ugodnejši izolativnosti in manjših toplotnih izgubah.

Pri gradnji enodružinskih hiš se uporablja redkeje, saj je njena postavitev precej zahtevnejša od postavitve lesene strešne konstrukcije.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog