Sestavni deli strehe

Streha je v osnovi sestavljena iz strešnega krova – kritine, ki je hkrati tudi najbolj izpostavljen del strehe in nosilne strešne konstrukcije. Med njima je izolativni sloj, ki podstrešne prostore in samo konstrukcijo ščiti pred temperaturnimi in zvočnimi vplivi iz okolja. Z notranje strani je strešna konstrukcija navadno zakrita z različnimi zaključnimi oblogami, ki predstavljajo dodatno izolacijo podstrešnega prostora. Sicer pa lahko rečemo, da streho sestavlja več plasti, izmed katerih opravljajo vsaka svojo, pomembno funkcijo. Če pogledamo podrobno, je sestava strehe po elementih strešne konstrukcije naslednja:

 1. ostrešje – nosilna konstrukcija strehe;
 2. strešine – ploskve strehe, ki so sestavljene pod določenim kotom oz. z določenim naklonom. Nakloni streh oz. strešin so lahko različni;
 3. sleme – najvišji del strehe, v katerem se stikajo vse strešine;
 4. kap – najnižji del strehe;
 5. greben – presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po zunanjem obodu strehe;
 6. globel - presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po notranjem obodu strehe;
 7. napušč – del strehe, ki poteka od zunanje stene zgradbe pa do roba strešne ploskve;
 8. kritina – krovni material za pokritje strehe;
 9. sekundarna kritina – zaščitni sloj pod kritino, ki preprečuje vdor vode v strešno konstrukcijo;
 10. frčada – strešno okno, in sicer dvignjen del strehe, ki služi osvetljevanju podstrešja;
 11. zatrep – vertikalni zaključek strehe na čelni strani fasade.

Pri konstrukciji strme strehe je pomembna t.i. rezervna oz. sekundarna kritina, kakor imenujemo vodotesno plast pod strešniki, s katero ščitimo pod njo ležeče sloje strehe pred vlago. Izvedba strehe z rezervno kritino pa je priporočljiva tudi takrat, ko se odločimo streho prekriti z bitumensko skodlo ali ravno pločevino. Streho z rezervno kritino lahko izdelamo v dveh različicah:

 • s prezračevano plastjo zraka nad in pod rezervno kritino;
 • s prezračevano plastjo samo nad sekundarno kritino.

V sodobni izvedbi rezervne kritine prevladuje slednja možnost, z eno samo prezračevano plastjo zraka, ki se položi neposredno na špirovce. Kot gradbeni material za sekundarno kritino uporabljamo sintetične, delno paropropustne in vodoodporne, armirane folije. V krajih z obilnejšimi snežnimi padavinami pa se kot material za rezervno kritino uporablja tudi bitumenska lepenka. Ob morebitni zamenjavi strešne kritine je potrebno zamenjati tudi sekundarno kritino.

Rezervna kritina mora segati do roba napušča in mora biti vodotesno pripeta na ostale strešne elemente (okna, dimniki, stene frčad,…).

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog