Potrebna dovoljenja

Za obnovo strehe se odločimo, če ta zaradi dotrajanosti ni več funkcionalna ali v primeru, ko se odločimo za sanacijo celotnega objekta ali zgolj spremembo namembnosti podstrešnega prostora v stanovanjski prostor. Vsaka strešna kritina ima določeno življenjsko dobo, po kateri jo je treba zamenjati, če ne želimo, da nam bi v objekt zamakalo. Proizvajalci navadno dajejo določeno jamstvo na kritino, katerega razpon je nekje med 10 in 50 let, trajanje jamstva pa je odvisno predvsem od vrste kritine oziroma materiala iz katerega je kritina izdelana.

Pri obnovi strehe moramo preveriti stanje strešne konstrukcije in morebitne napake ali škodljivce, ki se lahko pojavijo v lesenih elementih strešne konstrukcije odpraviti. Če so sanacije potrebni tudi drugi elementi strehe, je dobro razmisliti o tem, da se del lotimo sočasno z obnovo strehe oz. menjavo strešne kritine. V primeru, da obnavljamo relativno staro streho, ki je bila zgrajena 20-30 let nazaj, je dobro, da se odločimo za celotno predelavo strehe, saj so tako gradbeni materiali kot načini izdelave ostrešja danes bistveno naprednejši.

Za redna vzdrževalna dela na strehi, med katera štejemo tudi zamenjavo strešne kritine, ne potrebujemo posebnih dovoljenj niti lokacijske informacije. Za vzdrževalna dela se po Zakonu o graditvi objektov štejejo redna in investicijska vzdrževalna dela, torej dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Redna vzdrževalna dela so torej manjša popravila na objektu ali znotraj objekta. Investicijska vzdrževalna dela pa so popravila in izboljšave, ki sledijo napredku tehnike. Pogoj, ki ga morajo dela izpolnjevati, da gre zgolj za vzdrževalna dela, je tudi, da se z njimi ne spreminjajo konstrukcija, zmogljivost, velikost in namembnost objekta.

Izjema je objekt, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini ali za dela na zunanji strani (torej tudi strehi) objekta, ki meji na javno površino. Zanje je potrebno pred začetkom kakršnihkoli del na strehi pridobiti lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija je potrebna tudi v primeru, da gre za dela v zvezi s spremembo rabe, torej dela, ki predstavljajo spremembo namembnosti objekta, če se zaradi njih ne spremenita velikost in zunanji videz objekta ali povečajo vplivi objekta na okolico.

V vseh preostalih primerih je pred začetkom del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za izvedbo del. Gradbeno dovoljenje je tako potrebno pri gradnji novega objekta, nadomestni gradnji, prenovi objekta ali odstranitvi objekta. Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti tudi, če se odločimo za spremembo namembnosti objekta, ki pomeni spremembo rabe objekta, pri čemer se povečajo vplivi objekta na okolico, medtem ko zunanji videz objekta ostaja nespremenjen.

Datum nastanka besedila: januar 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog