Toplotna izolacija strehe

Kakovostna toplotna izolacija strehe je bistvenega pomena, saj neustrezna izolacija strešne sestave poveča porabo energije za ogrevanje objekta in s tem povezane stroške. Dobra izolacija v zimskih mesecih prepreči odvajanje toplote, v poletnih mesecih pa pretirano segrevanje stavbe. Poleti je lahko pod streho tudi več kot 70º. Še posebej pomembna pa je kakovostna strešna toplotna izolacija takrat, kadar je podstrešni prostor namenjen bivanju.

Za toplotno izolacijo strehe je treba pod kritino namestiti zračni kanal, sledi sekundarna ali rezervna kritina, ki je paropropustna (da se vlaga iz prostorov odvaja ven iz objekta in ne zastaja v strešni konstrukciji) in vodoodbojna (da prepreči vdor vode ali vlage iz zunanjega okolja v notranje prostore). Sledi izolacija, ki je navadno nameščena med špirovce, kot bomo videli v nadaljevanju pa obstajata še dve izvedbi, nad ali pod špirovci. Pod izolacijo je nameščena parna zapora, ki preprečuje kondenzacijo pare in deluje kot zračna zapora. Preko parne zapore sledi namestitev zaključne obloge.

Toplotna izolacija na strehah se lahko namešča v treh izvedbah:

  1. Toplotna izolacija med špirovci: je najpogostejši način nameščanja toplotne izolacije strehe, predvsem zaradi enostavne namestitve. Pri nameščanju toplotne izolacije med špirovce moramo biti še posebej pozorni na tesne stike med izolativnim materialom in zaključki sten, strešnih oken, dimnikov in drugih gradbenih elementov, s čimer preprečimo nastanek toplotnih mostov in nepotrebno izgubo energije.

  1. Toplotna izolacija na špirovcih: je nekoliko redkejša izvedba toplotne izolacije streh. Pri njej se izolacijski material namesti na opaž, s katerim prekrijemo špirovce, med opažem in toplotno izolacijo pa mora biti tudi parna zapora. Tak način toplotne izolacije zagotavlja boljšo izolacijo strehe in podstrešnega prostora, saj skoraj v celoti onemogoča nastanek toplotnih mostov, strešna konstrukcija pa je dodatno zaščitena pred vremenskimi vplivi. Način toplotne izolacije na špirovcih je primeren tudi kot dodatna izolacija, za katero se odločimo ob morebitni prenovi strehe oz. zamenjavi strešne kritine.

  1. Toplotna izolacija pod špirovci: je tudi manj pogosta izvedba strešne izolacije, poleg tega pa tudi ne najbolj primerna, saj nam zmanjša volumen podstrešnega prostora. V poštev prihaja predvsem takrat, ko višina špirovcev ni zadostna, da bi se odločili za izolacijo med špirovci. V tem primeru se investitor pogosto odloči za dvodelno izvedbo izolacije, in sicer en del namesti med špirovce, dodatno pa streho toplotno izolira pod špirovci. Parno zaporo je v tem primeru priporočljivo namestiti med oba sloja toplotne izolacije.

Pri izdelavi toplotne izolacije je potrebno paziti na zadostno debelino toplotne izolacije ter na njeno ustrezno namestitev, glede na izbrano rezervno kritino in odločitev glede parne zapore.

Za parno zaporo je pomembno, da dobro tesni in da je dobro pritrjena na preostale gradbene elemente oz dele objekta. Zaradi drugačnega zračnega tlaka v prostoru kot na prostem lahko preko špranj pride do prevelikega gibanja zraka skozi strešno konstrukcijo in posledično podhlajevanja ali pregrevanja podstrešnega prostora oz. objekta. Za parno zaporo najpogosteje uporabljamo PE folijo, nekoliko manj pogosto aluminijsko folijo. V posebnih pogojih je dovoljeno načrtovati strehe brez posebne parne zapore, dovolj je že zrakotesna izvedena obloga iz mavčno-kartonskih plošč. Pri tovrstni konstrukciji mora imeti toplotna izolacija precejšen toplotni upor in ustrezno konstrukcijsko sestavo.

Poleg toplotne izolativnosti, kakovost bivanja povečuje tudi ustrezna zvočna izoliranost strehe in objekta, ki preprečuje vdor hrupa iz zunanjosti. Zanjo navadno poskrbimo že z vgradnjo toplotne izolacije in z ustreznim načrtovanjem pri gradnji samega objekta.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog