Sanacija azbestne kritine

Pred nekaj desetletji so se izdelki iz azbestnega cementa najpogosteje uporabljali za prekrivanje streh. Strešne kritine iz azbestnega cementa so veljale za lahke strehe, ki so potrebovale razmeroma šibko nosilno konstrukcijo in so bile zelo enostavne za izvedbo, zato so jih desetletja nazaj strokovnjaki pogosto priporočali za prekrivanje vseh stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov.

Azbest so toksična naravna mineralna vlakna. Pri vdihavanju lahko azbestna vlakna prodrejo globoko v pljuča in se tam kopičijo, posledica pa je nastanek hudih bolezni, kot sta npr. azbestoza in pljučni rak, ki se pogosto končajo s smrtjo. Azbest je odporen na kislino, lužila in na visoko temperaturo, zaradi česar je bil v preteklosti pogosto uporabljan v gradbeništvu in industriji.

V gradbenih materialih lahko najdemo čisti azbest ali azbest, primešan raznim drugim snovem, ki delujejo kot vezivo za azbestna vlakna. Azbest, vezan v gradbene materiale, se iz izdelkov ne sprošča, razen v primeru, da so ti dotrajani ali jih na kakršenkoli način obdelujemo.

Zaradi nevarnosti azbesta za zdravje ljudi je Slovenija leta 1996 s predpisi prepovedala nadaljnjo proizvodnjo in promet z azbestnimi izdelki, ni pa vanje vključila določila, ki bi opredeljeval rok za sanacijo že obstoječih azbestnih ostrešij. Z namenom zmanjšanja sproščene količine azbesta v okolje, so s tem istim predpisom določena tudi obvezna ravnanja pri vzdrževanju azbestne kritine ali njeni rekonstrukciji.

Za odstranjevanje azbestne kritine je priporočljivo najeti izvajalca, ki ima na omenjenem področju reference in tudi primerno orodje in zaščito za varno odstranitev azbestne kritine. Odpadno strešno kritino je nato treba ustrezno pripraviti za transport in jo deponirati na za to namenjenih odlagališčih nevarnih odpadkov. V Sloveniji imamo 5 odlagališč, ki imajo dovoljenje za zbiranje azbestno cementnih odpadkov. Ob oddaji azbestno cementne kritine moramo od upravljavca odlagališča pridobiti evidenčni list, ki nam služi kot dokazilo o oddaji azbestnih odpadkov.

Javni Ekološki sklad RS preko razpisov ponuja možnost kreditiranja okoljskih naložb občanov, s katerimi želijo ti nadomestiti gradbene materiale na svojih objektih, ki vsebujejo nevarne snovi. Prijava na javni razpis je eden od možnih načinov financiranja sanacije azbestne kritine.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog