Obrobe

Obrobe služijo estetskemu in funkcionalnemu zaključku strehe. V uporabi so predvsem naslednje vrste obrob:

  • Zidne obrobe: namestimo jih na prehodih med streho in steno objekta in jih polagamo na opaž ali letve;

  • Zaključne ali vetrne obrobe: namenjene so za namestitev na čelni strani strehe ali na robu objekta. Lahko so enodelne, dvodelne ali tridelne.

  • Dimniške obrobe: dimniki in zračniki so najbolj problematični elementi strehe, ki jih je treba dobro zatesniti. K temu med drugim pripomorejo tudi dimniške obrobe. Izdelava dimniške obrobe je v veliki meri odvisna od naklona strehe, kritine, predvsem pa od položaja dimnika. Ta je namreč lahko v kapu, v slemenu ali na sredini. Na soroden način se izdelujejo tudi obrobe za strešna okna oz. line.

  • Dilatacijske obrobe: nameščajo se na stiku dveh objektov. Pomembno je, da je dilatacijska obroba raztezna in vodotesna.

  • Protipožarna obroba: loči dva sosednja objekta in varuje pred prenosom požara z enega na drugega.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog