Ravna streha

Ravna streha je najzahtevnejša oblika strehe. Vodotesno izvedbo ravne strehe z naklonom do 5º danes omogočajo sodobna gradiva in tehnologije gradnje, vendar pa lahko pri neustrezni izvedbi ravne strehe pride do zamakanja v konstrukcijo stavbnega objekta.

Ravna streha ima, tako kot vsaka druga, nalogo, da dežju prepreči vdiranje v notranjost zgradbe. Pri izvedbi ravne strehe je potrebno poskrbeti za kvalitetno izvedbo s posebnimi plastmi za izenačenje tlaka pare, ki poskrbijo za odvajanje manjših množin vlage iz betona zgornjega nadstropja v zunanji zrak in z zaporo pare, ki zagotavlja tesnjenje proti dvigajoči se vlagi. Potrebna je tudi posebna plast toplotne izolacije, ki varuje strop najvišjega nadstropja pred uhajanjem toplote in prevelikim toplotnim vplivom od zunaj. Streha naj bo večslojna, z dvojnimi ali trojnimi plastmi tesnilnih sredstev kot so bitumenska lepenka, ki je lahko kombinirana s steklenimi ali tekstilnimi vlakni. Nenazadnje pa je izredno pomembna tudi površinska zaščita strehe, pri čemer je na vrhnji strešni plasti tanka peščena plast, položena na posebno maso, kateri sledi nasutje peska. Sodobni izvedbi ravne strehe pa so namenjene tudi posebne plošče za ravne strehe, ki jih s posebnim lepilom namestimo na betonsko ploščo.

Plasti v ravni strehi od zgoraj navzdol:

  • zaščita,
  • hidroizolacija,
  • paroizenačevalen sloj,
  • toplotna izolacija,
  • parna zapora,
  • ločilni sloj,
  • naklonski beton,
  • nosilna stropna konstrukcija.

Ravna streha je posebej primerna za izvedbo lože ali terase v zgornjih bivalnih prostorih stanovanjskega objekta ali celo za namestitev zimskega vrta. Dodatna površina daje podstrešnemu stanovanju pomembno dodano vrednost in povezuje uporabnika z naravnim okoljem, ki je sicer, v višjih nadstropjih, od njega lahko precej oddaljen. Na ravni strehi si je mogoče celo ustvariti vrt ali zunanji bivalni kotiček, ki je lahko prijaznejši in intimnejši od naravnega.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog