Vrste strešnih kritin

Pri izbiri strešne kritine je treba upoštevati predvsem tri dejavnike, in sicer:

 • arhitekturo objekta;
 • podnebne razmere;
 • ekonomičnost.

Bistvena podnebna dejavnika, ki vplivata na ostrešje in zato tudi izbiro kritine, sta sila vetra in obtežba snega.

Za izdelavo kritine proizvajalci uporabljajo najrazličnejše naravne in umetne materiale, med pogostejšimi so:

 • žgani izdelki iz gline (opečni strešniki);
 • nežgani izdelki (betonski strešniki, azbestnocementni izdelki);
 • naravni kamen;
 • rastlinski materiali (skodle, deske, slama, trstika,…);
 • bitumenski izdelki (strešna lepenka, bitumenski premazi in prevleke, varjeni bitumenski izolacijski trakovi);
 • pločevine različnih materialov (črna, pocinkana, cinkova, bakrena, svinčena);
 • steklo (armirano steklo, steklene prizme);
 • plastične mase v obliki folij.

Glede na uporabo različnih materialov tako poznamo različne vrste strešnih kritin, katerih lastnosti v kombinaciji z zgoraj omenjenimi dejavniki, ki vplivajo na objekt, odločajo o tem, katera kritina bo za zaščito ostrešja najprimernejša.

Kvalitetno izbrana strešna kritina naj bi zadoščala naslednjim zahtevam:

 • kakovost in trajnost: kritina mora več desetletij zdržati tudi težje podnebne razmere, ne da bi pri tem spremenila svoje tehnične lastnosti ali videz;
 • varnost: objekt mora ščititi pred vsemi vremenskimi pojavi, kot so toča, nalivi, močnejši sunki vetra, velike snežne obremenitve, …
 • majhna teža: lažja kritina omogoča izdelavo lažje in s tem tudi cenejše konstrukcije ostrešja;
 • videz: poleg osnovne, zaščitne funkcije, streha služi tudi kot dekoracija objekta, zato je izrednega pomena obstojnost barve, ki z leti ne sme obledeti;
 • nezahtevno vzdrževanje: ki prispeva k zmanjšanju stroškov vzdrževanja objekta;
 • lahka montaža: ki prav tako prispeva k znižanju stroškov, ki jih imamo z izdelavo objekta in skrajša čas, v katerem je ostrešje zaključeno in objekt pokrit;
 • okolju prijazna: strešna kritina ne sme vsebovati strupenih snovi. Danes so določeni starejši objekti še vedno prekriti z azbestnimi ploščami, ki so zdravju in okolju škodljive in jih je pri prekrivanju novogradenj in obnovljenih streh z zakonom prepovedano uporabljati;
 • cenovno ugodna: pri izbiri strehe je potrebno poiskati ustrezno razmerje med ceno in kakovostjo, ki jo ob izbiri določene kritine dobimo.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog