Temeljenje

 • Funkcija temeljev
  Temelj je konstrukcijski element, ki nosi obtežbo objekta in jo prenaša na temeljna tla.

 • Globina temeljenja
  Z izrazom globina temeljenja označujemo višinsko razliko med dnom temelja in višino terena po dokončanju gradnje, torej po ureditvi okolice.

 • Vrste temeljev
  Predstavitev plitvega in globokega temeljenja, ki se razlikujeta v zahtevnosti izdelave in uporabi na različnih terenih.

 • Plitvo temeljenje
  Pregled vrst temeljev, ki jih uporabljamo za plitvo temeljenje.

 • Globoko temeljenje
  Pregled vrst temeljev, ki jih uporabljamo za globoko temeljenje.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog