Gradbišče in varnost

Pri delu na gradbišču je treba upoštevati določene ukrepe, ki zagotavljajo, da bo gradnja čim bolj varna. Temeljni predpis, ki ureja varnost na gradbiščih, je Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS 83/2005), ki jo je vlada izdala na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).

Prijava gradbišča

Uredba določa, da je v primeru, ko je predvideno, da bodo dela na gradbišču potekala dlje kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, treba sestaviti prijavo gradbišča. Prijavo mora naročnik ali nadzornik poslati inšpekciji za delo, in sicer najkasneje 15 dni pred začetkom del na gradbišču. Kopija prijave mora biti vidno nameščena tudi na samem gradbišču.

Prijava gradbišča mora vsebovati naslednje podatke:

 • datum odpošiljanja (mora se ujemati z datumom poštnega žiga na ovojnici),
 • popoln naslov gradbišča,
 • podatki o naročniku (ime, naslov, telefonska številka),
 • vrsta gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, čiščenje, rušenje),
 • nadzornik projekta (ime, naslov, telefonska številka),
 • koordinatorji za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta (ime, naslov, telefonska številka),
 • koordinatorji za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta (ime, naslov, telefonska številka),
 • številka, verzija in datum (posodobitve) varnostnega načrta,
 • oseba, ki je varnostni načrt izdelala (ime, ime odgovorne osebe, naslov, telefonska številka),
 • predvideni datum začetka del,
 • predvideno trajanje del,
 • ocenjeno največje število delavcev na gradbišču,
 • planirano število pogodbenih izvajalcev in samostojnih podjetnikov na gradbišču,
 • podatki o pogodbenih izvajalcih, ki so že izbrani,
 • podatki o prijavniku gradbišča.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog