Skladiščenje in nevarne snovi na gradbišču

Na gradbišču mora biti poskrbljeno tudi za ustrezno skladiščenje materiala. Skladiščenje mora biti urejeno tako, da nista ogrožena varnost in zdravje delavcev. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno pa mora biti tudi njegovo nehoteno premikanje.

Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m, z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. Uskladiščeni materiali morajo biti ustrezno zaščiteni pred kakršnimikoli zunanjimi vplivi, kot so vplivi prometa po gradbišču, vplivi izvajanja del, vplivi vremena,…

Nevarne snovi

Posebni predpisi pa veljajo za skladiščenje nevarnih snovi. Te morajo biti na gradbišču shranjene v prostorih, ki so ločeni od drugih in označeni ter urejeni namensko, v skladu z lastnostmi snovi in navodili z varnostnih listin. Pretakanje nevarnih tekočin v posode, namenjene za shranjevanje hrane ali pijače, ter druge posode, ki po namenu ne ustrezajo skladiščenju nevarnih snovi, je prepovedano.

V neposredni bližini hranjenja nevarnih snovi morajo biti vedno na voljo kopije varnostnih listin ter ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomoči, v primeru hranjenja vnetljivih ali eksplozivnih snovi pa tudi oprema za gašenje.

Neposredno na delovnih mestih na gradbišču je dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v količini, ki je nujna za enodnevno delo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Marmo+mac

25.09.2019 - 28.09.2019 Sejem kamna, tehnologij obdelave kamna in oblikovanja kamna.

Jesenski sejem Komenda 2019

04.10.2019 - 06.10.2019 Kmetijsko obrtni sejem.

Heim+Handwerk

27.11.2019 - 01.12.2019 Sejem gradbeništva, pohištva in opremljanja.

Anketa

Moja hiša potrebuje