Vrste temeljev

V gradbeništvu ločimo dve osnovni vrsti temeljenja, plitvo temeljenje in globoko temeljenje.

Plitvo temeljenje

Plitvo temeljenje je enostavnejše, izdelava hitrejša in cenejša. Uporablja se, kadar blizu površja tal ležijo plasti, ki so dovolj nosilne. Tako lahko temeljimo neposredno na njih, pri tem pa izberemo globino temeljenja glede na prej omenjene dejavnike.

Plitvo temeljenje delimo na:

  • točkaste temelje,
  • pasovne temelje,
  • temeljne nosilce,
  • temeljno ploščo,
  • poglobljeno temeljenje.

Vrsto plitvega temeljenja izberemo glede na element, preko katerega se teža objekta prenaša na temelj (pri stebrih izberemo točkovne temelje, temeljne nosilce ali temeljne plošče, pri zidovih obvezno pasovne temelje ali temeljno ploščo), nosilnost zemljine (na dobro nosilnih tleh uporabljamo točkovni ali pasovni temelj, na slabše nosilnih temeljne nosilce in temeljne plošče) in vrsto objekta (kadar pričakujemo neenakomerno posedanje objekta je treba izbrati bolj tog način temeljenja, npr. temeljno ploščo).

Globoko temeljenje

Globoko temeljenje je potrebno, kadar so vrhnje plasti terena premalo nosilne ali pa so posedki preveliki oziroma preveč neenakomerni ter takrat, kadar želimo preprečiti erozijo ob temelju ali pod njim, zaradi česar plitvi temelji ne ustrezajo. Pri globokem temeljenju težo objekta prenesemo na globlje ležečo nosilno plast. Pri tem je običajno razmerje med globino temeljenja in širino temelja večje od štiri, globina temeljenja pa je minimalno 5m.

Globoko temeljenje je lahko izvedeno v obliki:

  • pilotov,
  • temeljenje na vodnjakih,
  • temeljenje v odprti jami,
  • temeljenje s pogreznjenimi vodnjaki.

V večini primerov prihaja pri gradnji družinske hiše oz. stanovanjskih površin v poštev predvsem plitvo temeljenje. Najpogostejša je ravno uporaba temeljne plošče kot načina temeljenja pri stanovanjski hiši.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog