Delo v zaprtih prostorih na gradbiščih

Posebni predpisi veljajo, kadar gradbena dela potekajo na gradbiščih v zaprtih prostorih. Uredba se pri določanju pravil osredotoča predvsem na prezračevanje, temperaturo, razsvetljavo ter na elemente objekta, v katerem potekajo dela (tla, stene in stropi, vrata in okna).

Zaprti prostori, v katerih potekajo dela, morajo imeti urejene zasilne izhode, pri tem kot zasilni izhod ni dovoljeno uporabljati drsnih ali vrtljivih vrat. Konstrukcija in stabilnost objekta, v katerem potekajo dela, morata ustrezati vrsti uporabe. Poskrbljeno mora biti za dobro prezračevanje, hkrati pa morebitne mehanske prezračevalne naprave, ne smejo delavcev izpostavljati neugodnim pogojem. Temperatura v prostorih mora ustrezati namembnosti prostorov. Strešna ali stropna okna in steklene pregrade morajo preprečiti prekomerni učinek sončnega sevanja, glede na vrsto dela in uporabo prostorov. Na delovnih mestih mora biti zagotovljene dovolj naravne svetlobe, če to ni mogoče, mora biti zagotovljena umetna svetloba, ki omogoča varno in zdravo delo. Delovni prostori morajo imeti zadostno površino in višino, da lahko delavci opravljajo svoje delo, ne da bi bili pri tem ogroženi njihova varnost, zdravje ali dobro počutje.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog