Koordinator za varnost in zdravje pri delu

Če dela na gradbišču izvajata dva ali več izvajalcev, mora naročnik oz. nadzornik imenovati tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Za pripravo projekta in za izvajanje projekta morata skrbeti različna koordinatorja. Za osebo, ki je lahko imenovana za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, veljajo posebni pogoji, in sicer za koordinatorja v fazi priprave projekta:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,
  • strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
  • opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu,
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del

in za koordinatorja v fazi izvajanja projekta:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,
  • strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
  • opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu,
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Oseba, ki je imenovana za koordinatorja v fazi izvajanja projekta ne sme biti zaposlena pri katerikoli izmed izvajalskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog