Globoko temeljenje

Globoko temeljenje je primerno predvsem za gradnjo večjih objektov, z izjemo temeljenja na kolih oz. pilotih, ki se lahko uporablja tudi pri gradnji stanovanjskih objektov, kadar so nosilna tla izredno slaba.

Temeljenje na kolih oz. pilotih

Kot je bilo že omenjeno, zaradi preproste izdelave in hitre vgradnje, pilote uporabljamo za gradnjo stanovanjskih in drugih objektov na slabo nosilnih tleh. Ločimo:

 • stoječe kole: kadar nosilna tla niso pregloboko, je pilot postavljen na nosilno podlago, njegova nosilnost je relativno velika, statično je podoben stebru,
 • viseče kole: njihova nosilnost je veliko manjša kot pri stoječih kolih,
 • kole, ki prenašajo obtežbo delno s trenjem in delno preko noge,
 • kole, ki prenašajo obtežbo zaradi izboljšanja tal zaradi zgostitve ali zbijanja zemljine (t.i. jet grouting).

Glede na način izdelave ločimo kole, ki jih:

 • zabijamo (leseni, armiranobetonski, jeklene ali gramozni),
 • uvrtamo ali vtisnemo (armiranobetonski),
 • vbrizgamo (cementni in apneni).

Kateri način izdelave kolov oz. pilotov bomo izbrali je odvisno od:

 • globine, v kateri so nosilna tla,
 • nosilnosti slabo nosilnih tal,
 • velikosti in teže grajenega objekta,
 • značilnosti obtežbe,
 • predvidene trajnosti,
 • ekonomičnosti,
 • razpoložljive tehnologije.

Za vsako temeljenje na kolih je treba izdelati projekt temeljenja, ki mora vsebovati:

 • določitev teže objekta,
 • porazdelitev obtežbe na posamezni kol,
 • določitev dovoljene obtežbe za skupino kolov,
 • izračun potrebnega števila kolov,
 • izračun skupnih posedkov,
 • izračun posedkov posameznega kola.

Temeljenje na vodnjakih

Gradnja temeljev na vodnjakih je podobna sami gradnji vodnjakov. Tako temeljenje je primerno za gradnjo večjih in zahtevnejših objektov, ki so zgrajeni na nosilnih tleh, ki so premalo obstojna za težo objekta.

Temeljenje v odprti gradbeni jami

Velike objekte, kot so hidroelektrarne, mostovi in višje poslovne stavbe, pogosto temeljimo pod gladino podtalnice. Če so izmere temeljev velike, jih gradimo v odprti gradbeni jami, ki mora segati do nosilnih tal. Pred vdorom vode gradbeno jamo zaščitimo s t.i. zagatnicami, ki jih sidramo v zemljino.

Temeljenje s pogreznjenimi vodnjaki

Temeljenje s pogreznjenimi vodnjaki, skrinjami in kesoni je poseben način temeljenja na dnu morja, jezer ali rek, ko je globina vode prevelika, da bi uporabili običajnejše načine. Temelj izdelajo tako, da na pripravljeno podlago potopijo že izdelan, po vodi privlečen temelj velikih dimenzij. Obtežijo ga z nasutjem in dodatno zaščitijo in utrdijo z oblogo iz velikih skal.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog