Sanitarna oprema na gradbiščih

Na gradbišču mora biti poskrbljeno za ustrezno sanitarno opremo, v obsegu, ki jo velikost gradbišča in tip gradnje zahteva. V prvi vrsti mora biti seveda poskrbljeno za ustrezno število stranišč. Stranišča za moške in ženske morajo biti ločena ali pa mora biti vsaj zagotovljena ločena uporaba. Če je potrebno, zaradi vrste dela ali iz zdravstvenih razlogov, mora biti na gradbišču poskrbljeno tudi za to, da je na voljo ustrezno število prh (velja seveda za večja gradbišča). Kot pri straniščih, morajo biti tudi prhe za ženske in moške ločene ali pa mora biti vsaj zagotovljena ločena uporaba. Prhe morajo imeti tako vročo kot tudi mrzlo tekočo vodo. Če prhe niso potrebne, mora biti v bližini delovišč poskrbljeno za ustrezno število umivalnikov s tekočo vodo. Če morajo delavci nositi posebna delovna oblačila ali zaradi kakšnih drugih razlogov, morajo biti na gradbišču na razpolago ustrezne garderobe in garderobne omarice. Garderobe morajo biti dovolj prostorne, lahko dostopne in opremljene s sedišči. Moške in ženske garderobe morajo biti ločene. Če garderoba ni potrebna, mora imeti vsak delavec na razpolago drug ustrezen prostor, kamor lahko zaklene svoja oblačila in osebne predmete.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog