Električne inštalacije na gradbišču

Električne inštalacije in oprema na gradbišču morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi z zaščito vsaj IP 43, fiksne naprave, orodja, oprema ter stikala in krmilne naprave pa morajo imeti zaščito pred prašnimi delci in vodo v izvedbi vsaj IP 44.

Električne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke.

Prosti električni vodi na gradbišču morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti mehanskega poškodovanja. Prosto po tleh položeni so lahko le kabli tipa H0 7 RN–F, ki pa morajo biti mehansko zaščiteni ali nameščeni na predpisani višini na vseh prehodih za vozila in območjih, kjer se opravlja delo s težko gradbeno mehanizacijo.

Podaljševalni kabli za napajanje orodij in naprav na gradbišču morajo biti upogljivi. Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti, ki so opremljeni z vtičnicami, pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, tehničnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa H0 7 RN-F. Pred vsako uporabo je potrebno podaljške pregledati, ali so tehnično brezhibni. Pri tem jih ni dovoljeno krpati z izolirnimi trakovi.

Neposredno priključevanje električnih naprav na gradbišču na vtičnice hišnih inštalacij ni dovoljeno. Električne naprave morajo biti priključene preko električnih razdelilnikov, dodatno varovanih z zaščitno napravo na diferenčni tok, ki ne presega nazivne vrednosti 30mA.

Splošna osvetljenost gradbišča, ob izvajanju del ponoči in v prostorih, ki nimajo zagotovljene naravne svetlobe, mora znašati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in odvezovanje bremen, pa najmanj 150 luxov (samo za primerjavo; osvetljenost stanovanjskih prostorov naj bi bila okoli 60 luksov).

Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je dovoljeno uporabljati šele, ko je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna. Periodične preizkušnje inštalacij so potrebne vsaj dvakrat letno, vizualni pregledi pa se morajo opravljati dnevno. Mesečno preglede opravljajo tudi strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke, ki o pregledih in opravljenih meritvah izdelajo zapisnik in vodijo evidenco, vse do zaključka gradnje in ostalih del na gradbišču.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog