Novice - Priprava na gradnjo

novica

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu
Objavljeno dne 31.03.2010

Znak kakovosti v graditeljstvu je blagovno-storitvena znamka za označevanje nadstandardnih izdelkov in storitev v Sloveniji, ki jo podeljuje ZRMK. Grafična podoba priznanja je rumeno-oranžno-morda hišica z belo zvezdico. Označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji na področju graditeljstva. Znak kakovosti služi potrošnikom in naročnikom, da hitreje prepoznajo kakovostnejše izdelke in izvajalce, ki jih znajo dobro vgraditi. Ni dovolj, da kupimo dobra okna. Ta morajo biti tudi pravilno vgrajena. Znak kakovosti lahko dobijo samo tisti izvajalci, ki ji vgradijo v skladu z RAL smernicami. S tem zagotavljajo, da okna temeljito tesnijo in tako onemogočajo nepotrebne izgube toplote.

Priznanje za kakovost prejme le 10 % najboljših

Zanimivo je, da so bila merila za energetsko učinkovitost oken, ki so jih postavili na Gradbenem inštitutu ZRMK z vidnimi strokovnjaki s tega področja leta 1997 strožja, kot jih je določal Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah sprejet v letu 2002. Potrošniki in naročniki smo tako tudi po zaslugi ZRMK in takratne Agencije za učinkovito rabo energije (AURE) dobili boljša in energetsko učinkovitejša okna, kot jih je zahtevala regulativa.

Kdor dobi znak kakovosti ne more zaspati na lovorikah zmage. Znak označuje nadpovprečno kakovost le 3 leta. Komisija vsako leto znova presoja vsa merila ocenjevanja in ugotavlja, ali se je kakovost izdelka oziroma nivo storitve ohranila. Če opazi, da je izdelek ali storitev slabša kot ob podelitvi znaka, predlaga izboljšave. Če te niso dosežene v dogovorjenem roku, lahko podjetju znak tudi vzamejo. Tudi to se je v praksi že zgodilo. Na ta način ZRMK kupcem sporoča, ali je izdelek še vedno vreden nakupa in še vedno izstopa iz slovenskega povprečja.

Za znak kakovosti v graditeljstvu lahko kandidira vsako podjetje, ki se ukvarja:

  • z izdelki in storitvami s področja graditeljstva,
  • s storitvami obnove objektov kulturne dediščine,
  • s storitvami s področja obrtniških in zaključnih del v gradbeništvu,
  • z izdelki/storitvami /tehnologijami s področja cestogradnje ali
  • z izdelki / storitvami s področja jeklenih konstrukcij.

Postopek za pridobitev priznanja Znak kakovosti poteka tako, da se je najprej treba prijaviti na javni razpis, ki ga vsako leto pripravi Gradbeni inštitut ZRMK ter predložiti vsa potrebna laboratorijska poročila, kar ni ravno poceni. Je pa garancija za kakovost, ki jo prejme le 10 % najboljših s posameznega razpisanega področja in zato pomeni konkurenčno prednost. Četudi podjetje ne dobi znaka kakovosti, v vsakem primeru prejme vsaj povratno informacijo o tem, kaj je mogoče še izboljšati. Prijaviteljem namreč podrobno napišejo, kje so napake in kako bi jih lahko popravili. Običajno se na prejem znaka čaka od 1 do 3 mesecev.

Koristi za prejemnike

Merila za pridobitev znaka kakovosti v graditeljstvu pripravljajo na inštitutu skupaj z uglednimi domačimi strokovnjaki. Zaradi neprestanega tehnološkega razvoja jih tudi vsako leto dopolnjujejo. Izdelek ali storitev se ne ocenjujeta zgolj po tehnični plati. Strokovnjaki upoštevajo tudi uspešnost samega poslovanja podjetja in možnosti za izobraževanje, ki jih podjetje nudi svojim zaposlenim. Ocenjujejo tudi zadovoljstvo kupcev in vpliv storitve na družbeno okolje, sodelovanje podjetja z lokalno skupnostjo,… »To ocenjevanje je zahtevno in zadostiti vsem merilom res ni mačji kašelj. Zato podeljenih priznanj ni veliko,« je povedala Neva Jejčič, vodja dejavnosti v Gradbenem centru Slovenije.

V letu 2009 so na ZRMK podelili 8 priznanj znak kakovosti, leto poprej pa 10. Poklicali smo v podjetja, ki so prejela znak kakovosti in jih vprašali, kakšne spremembe so zaznali po prejemu znaka kakovosti. Vsi so bili enotnega mnenja, da znak kakovosti daje priznanje, potrjuje trud v podjetjih, nadpovprečno kakovost dela in izpostavlja izdelke pred konkurenčnimi. »Za podjetje Amal znak kakovosti pomeni dodatno referenco za nastop na domačem in tujem trgu« je povedal Stane Šercer. »Podjetju Roto znak kakovosti v graditeljstvu pomaga pri prodaji, saj pri kupcih vzbuja zaupanje,« meni Darja Mihalič. Podobnega mnenja je tudi Branka Sagadin iz podjetja Štajerles trade d.o.o.: »Spremljamo bloge in opazili smo, da ozaveščene stranke tam omenjajo tudi znak kakovosti. Ta jim pomaga, da v množici izdelkov hitreje opazijo tiste najkvalitetnejše in se lažje odločijo za nakup.«

Nekateri ga dobro tržijo in so prav zaradi znaka kakovosti deležni dodatne promocije, mnogi pa ga še niso v polnosti izkoristili. »Če bi obstajali razpisi, ki bi v pogojih sodelovanja zahtevali tudi omenjeni znak kakovosti, potem bi bili v veliki konkurenčni prednosti. V teh časih pa je ključno predvsem to, da nimaš blokiranega žiro računa.« je povedal Franc Verdel iz podjetja Vender d.o.o. Stanko Tominc iz podjetja Stavbar IGM d.d. pa je dejal: »Sam znak kakovosti sicer ne pomeni, da bodo izdelki v široki paleti ponudbe na trgu tudi prodajno uspešni, vsekakor pa dvigujejo konkurenčnost izdelka, saj kupcu omogoča lažjo odločitev pri izbiri.«

Znak kakovosti je kot adut, ki pomaga strankam pri odločitvi za najboljši proizvod. Toda vprašanje je, če stranke ta adut poznajo dovolj dobro. Čas in meritve prodajnega uspeha zaradi pridobitve znaka kakovosti bodo to pokazali.

Urša Černivec

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog