Vprašanja - Priprava na gradnjoAli se plačuje upravna taksa za proj. pogoje in soglasja?

VPRAŠANJE:

Zanima me, če je treba za projektne pogoje in soglasje plačati upravno takso. Občine imajo to različno urejeno. ZGO-1 sicer piše, da soglasodajalci niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil . Ali to "povozi" ZUT in upravno takso? Hvala!

(Aneja)


ODGOVOR:

Zakona o graditvi objektov z dne 15.04.2008 je noveliral slednjo pravno praznino in tako v 51. členu jasno določil, da soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasja za priključitev niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Torej, kakršno koli zaračunavanje stroškov v zvezi z
izdajanjem projektnih pogojev in soglasij je nezakonito.

Mnenje z zgoraj navedenim zaključkom je izreklo tudi že Računsko sodišče.

06.11.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog