Vodič

Če ni drenaže

Drenaža je potrebna ob hišah s kletjo ali ob hišah, ki stoje na pobočju. Z drenažo zbiramo talno ali meteorno vodo in jo odvajamo od hiše. Drenažne cevi položimo tako, da voda lahko vanje pronica in po njih tudi odteka.

Drenažne cevi položimo 30 do 50 cm pod gradbenim elementom, ki ga nameravamo osušiti. Ob hišnih vogalih morajo biti revizijski jaški ali čistilni priključki. Zaradi boljšega odtekanja vode naj bodo cevi proti kanalski cevi (ali ponikovalnici) dovolj nagnjene. Vodo iz drenažnih cevi pa lahko zbiramo tudi v posebnem zbiralniku, iz katerega potem črpamo vodo s črpalko.

Posledice napak
Na splošno zavarujemo hišo le pred vlago iz zemlje. Kadar pa stoji hiša v talni vodi, to več ne zadošča. Če ne položimo drenažnih cevi ali pa so te pomanjkljivo položene, bo stavba izpostavljena tudi vplivu vode; ta lahko povzroči, da bodo klet in kletni zidovi stalno pod vodo.

Odprava napak
Preden začnemo graditi, preverimo, ali je zaradi pronicajoče vode na pobočju ali menjajočega nivoja talne vode drenaža potrebna. Če tega nismo storili, lahko položimo drenažne cevi tudi kasneje. Položimo jih okrog 50 cm pod vrh temelja zidov v kleti. Če so cevi tudi pod nivojem talne vode, predvidimo jašek s črpalko za črpanje vode. Cevi polagamo v okrog 50 cm debelo peščeno nasutje in jih zasujemo s peskom. Za drenažne cevi uporabimo gibljive cevi iz umetne mase s premerom od 100 do 200 mm.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog