Vodič

Zaščita lesa pred lesnimi glivami

Glive najpogosteje zasledimo v lesu starih hiš. Ne smemo pa biti presenečeni, če jih najdemo tudi v hiši novejšega datuma. Pojavijo se kot posledica slabega načrtovanja, kjer je les zaradi pomanjkljive izolacije izpostavljen kondenzni vlagi ali pa je vlaga povišana zaradi neustrezne hidroizolacije. Glive lahko dosežejo velikost nekaj kvadratnih metrov in popolnoma uničijo les. V dozorelem stanju proizvedejo milijone spor, ki so tudi povsod v zraku. Hišne glive, ne le da znižujejo vrednost stavb, vplivajo tudi na zdravje stanovalcev.

Posledica napada lesa s strani gliv so manjša masa lesa, zmanjšana trdnost in elastičnost ter spremenjena barva in vonj.

Poznamo večje število različnih vrst gljiv, ki jih najdemo pri nas. Da bi se pravilno lotili odstranjevanja gljiv, je dobro, da jih med seboj znamo ločiti.

Siva hišna goba ali solzivka
Spada med najbolj nevarne razkrojevalke lesa. Najdemo je predvsem v vlažnih kleteh in pritličjih hiš predvsem v lesu iglavcev. Ustreza ji vlažnost lesa nad 20 % in temperature od 3 do 26 °C. Poškodbe opazimo šele, ko les razpoka in premaz na lesu odstopi. Največkrat jo odkrijemo zaradi vonja po trohnobi. Les razkraja predvsem na notranji strani okenskih okvirov, vratnih podbojev, stenskih in talnih oblog.

Kletna goba
Je najpogostejša razkrojevalka, ki jo najdemo v vgrajenem lesu v stavbah. Ustreza ji vlažnost lesa 30 do 60 %. V primeru, da se vlaga zmanjša relativno kmalu odmre. Najdemo jo predvsem v lesu, ki je vgrajen v kleteh ali podih. Zasledimo jo tudi v novih stavbah. Pogosto je predhodnik sivi hišni gobi, kateri pripravi pot, vendar je manj nevarna, ker jo lažje uničimo.

Bela hišna goba
Napada pretežno zelo vlažen les iglavcev na prostem in v stavbah. V lesu listavcev jo redko najdemo. V primeru pomanjkanja vlage preide v suho, otrplo stanje in lahko oživi čez leta, če je v lesu zadostna količina vlage.

Tramovka
Najpogosteje jo najdemo v na zunanji stranivgrajenem stavbnem lesu iglavcev. Je glavni povzročitelj poškodb na oknih (90 %). Najbolj ji ustreza temperatura okoli 29 °C. Razvije se, ko se nezaščiten lesen element (npr. okno) dotika vlažnega zidu. Zunanji sloj lesa je dolgo časa videti zdrav, čeprav je notranjost že razkrojena.

Ko enkrat ugotovimo, da je les napadla ena od naštetih vrst gliv, se moramo odločiti za sanacijske ukrepe. Postopek odstranjevanja hišnih gliv je lahko zelo zahteven. So občutljive na visoke temperature in propadejo pri 58 °C v 30 do 60 minutah. Povišano temperaturo lahko dosežemo s klasičnim segrevanjem ali pa s segrevanjem z visoko frekvenco. V primeru, da segrevanje na visoko temperaturo ni možno, lahko v posebnih komorah izvedemo nekemično metodo zadušitve z ogljikovim dioksidom, dušikom ali argonom. Okužen les moramo povsem odstraniti in uničiti (sežgati). Odstranimo in uničimo tudi les, ki je od 1 do 1,5 m ob okuženem lesu, čeprav je videti zdrav. Na stenah, kjer so vidni sledovi gliv, odstranimo vrhnjo plast, da se vidi opeka, steno temeljito očistimo s krtačo in ožgemo s plamenom gorilnika. Preden vgradimo nov les, odstranimo vzroke, zaradi katerih so se širile glive in preprečimo vlaženje lesa.


Steno na koncu premažemo s fungicidnim sredstvom in sredstvo vbrizgamo tudi v razpoke zidu. Prostor, kjer je prišlo do okužbe, temeljito zračimo.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog