Zakupna pravica

Vsebina zakupne pravice je pravica do uporabe tuje stvari. Nastane s sklenitvijo pogodbe, vendar se lahko vpiše v zemljiško knjigo, kar potem zagotavlja, da ta pravica ostane, četudi se nepremičnina proda ali odsvoji. V bistvu gre za najemno razmerje, ki se vpiše v zemljiško knjigo. Vpiše se le, če traja več kot eno leto in je sklenjeno za nedoločen čas.

Bistvo vpisa zakupne pravice je torej, da kljub menjavi lastnika najemnik zakupnik ostane to še naprej.

Nastanek besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog