Prepoved odtujitve

Prepoved odtujitve in obremenitve je prepoved, ki se vpiše v zemljiško knjigo in onemogoča razpolaganje z nepremičnino oz. njeno obremenitev. Nepremičnina se tako ne sme prodati, podariti, zamenjati ali se na njej ustanoviti zastavna ali služnostna pravica. Če se taka pravica vpiše v zemljiško knjigo, potem velja nasproti vsem in sodišče kupcu ali pridobitelju ne dovoli vpisa v zemljiško knjigo.

O zaznambi prepovedi odloča zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti na osnovi začasne odredbe, ki jo izda sodišče. Če se prepoved odtujitve in obremenitve nanaša na imetnika druge pravice, ki ni lastnik nepremičnine, se zaznamba vpiše pri pravici, na katero se nanaša.

Izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve se dovoli, če:

  • se nanaša na lastnika in če se zaradi kasnejšega vpisa lastninska pravica knjiži v korist novega lastnika, vendar pri tem zaznamba ne sme biti ovira;
  • se nanaša na imetnika druge pravice in če se zaradi kasnejšega vpisa lastninska pravica knjiži v korist novega lastnika, vendar pri tem zaznamba ne sme biti ovira;
  • je sodišče, ki je izdalo začasno odredbo, ustavilo postopek in razveljavilo opravljena dejanja;
  • je sklep o začasni odredbi razveljavljen ali spremenjen in predlog za začasno odredbo zavrnjen.
Nastanek besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog