Zemljiška knjiga

  • Osnovne informacije o zemljiški knjigi
    Zemljiška knjiga je javna knjiga s podatki o lastništvu nepremičnin. V ze,mljiško knjigo se vpisujejo številna pravna dejstva in oznake, ki so pomembne pri pravnih poslih.

  • Zakon o zemljiški knjigi
    Besedilo zakona o zemljiški knjigi.

  • Elektronska zemljiška knjiga
    Elektronska zemljiška knjiga omogoča enostavnejši dostop do podatkov iz zemljiške knjige. Dostop je mogoč preko interneta, treba pa je plačati določeno nadomestilo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog