Elektronska zemljiška knjiga

Pravno podlago za informatizacijo zemljiške knjige daje v svojih določbah zakon o zemljiški knjigi, ki določa, da se zemljiška knjiga lahko vodi tudi z uporabo računalniške tehnologije. Podatki elektronske zemljiške knjige se vpisujejo v glavno knjigo pri vsakem zemljiškoknjižnem sodišču, shranjujejo pa se v centralni informatizirani bazi zemljiške knjige Republike Slovenije. Poleg tega se po zakonu vpisi v glavni knjigi zemljiške knjige povezujejo z računalniško vodenimi podatki iz zemljiškega katastra.

Dostop do informatizirane glavne knjige je mogoč z vpogledom na vseh okrajnih sodiščih in pri drugih državnih organih, ki imajo za to ustrezno opremo ali pa preko spleta. Na okrajnih sodiščih so nameščeni osebni računalniki, ki vsem zainteresiranim omogočajo vpogled v zemljiško knjigo. Njihova uporaba in sam vpogled so brezplačni.

V glavno knjigo je mogoče pogledati tudi preko spleta. Osnovni pogoj je elektronski poštni predal, ki je odprt na spletnem strežniku na območju Slovenije. Vpogledi so mogoči preko spletnega portala Vrhovnega sodišča. Vpogled je plačljiv. 

Podatki pridobljeni z vpogledom na okrajnih sodiščih ali preko oddaljenega dostopa ne veljajo kot overjeni izpisek iz zemljiške knjige.

V elektronski obliki je mogoče posredovati zahtevo za overjen izpisek iz zemljiške knjige. To je mogoče storiti prek vpoglednega računalnika na okrajnem sodišču ali preko oddaljenega dostopa. Zemljiškoknjižno sodišče je dolžno poslati overjen izpisek po pošti najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve. Za izpisek se plača ustrezna sodna taksa.

E-zemljiška knjiga >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog