Oskrbovana stanovanja

S staranjem se sposobnosti in potrebe ljudi spreminjajo. Telesne in duševne sposobnosti začnejo upadati in življenje se upočasni. Kljub temu pa starejši ljudje ostajajo aktivni. Vedno več jih kakovostno preživlja tretje življenjsko obdobje. Eden od zelo pomembnih elementov, ki vpliva na kakovostno staranje, je zdravo in varno bivalno okolje. To možnost ponujajo oskrbovana oz. varovana stanovanja, ki poleg ohranjanja zasebnosti in samostojnosti nudijo vso potrebno osnovno, zdravstveno in socialno oskrbo.

Z gradnjo oskrbovanih stanovanj starejšim ljudem olajšamo življenje. Oskrbovana stanovanja so posebej prilagojena starejšim, obenem pa omogočajo različne oblike pomoči, aktivnosti in možnosti druženja z drugimi. Posledično starejši niso izključene iz družbe in se ne počutijo kot breme svojim potomcem. Okolje oskrbovanih stanovanj spodbuja njihovo samostojnost na vseh področjih in stimulativno vpliva na starejše na vseh življenjskih področjih. Za starejšega človeka je izziv, če lahko sam poskrbi zase. Pomembno je, da ima kolikor mogoče veliko kontrolo nad svojim življenjem. Vse to pa omogoča bivanje v oskrbovanih stanovanjih.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog