Vpis

 • ZK postopek
  Postopek vpisa lastnine v zemljiško knjigo je zakonsko določen. Zemljiško knjižni postopek poteka po določenih pravilih.

 • Vknjižba nepremičnine v zemljiško knjigo
  Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice. Vknjižbo je mogoče izvesti na različnih osnovah.

 • Zaznamba v zemljiški knjigi
  Zaznamba v zemljiški knjigi je dejstvo, običajno pravnega značaja. Zaznamb je več vrst in imajo različne pomene glede lastništva in posla z nepremičninami.

 • Plombe v zemljiški knjigi
  Plomba je oznaka, da je bil vložen predlog za dovolitev določenega vpisa, vendar o tem vpisu sodišče še ni odločilo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog