Stavbna pravica

Stavbna pravica je pravica imeti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Trajanje stavbne pravice je omejeno na največ 99 let. Je prenosljiva. Zgradbo, ki je zgrajena na nepremičnine, je mogoče zastaviti.

Za nastanek stavbne pravice je potreben pravni posel, ki ne sme vsebovati razveznega pogoja, in zemljiškoknjižno dovolilo za vpis v zemljiško knjigo. Stavbna pravica preneha najkasneje po 99 letih ali pa na osnovi pravnega posla s katerim se lastnik nepremičnine in imetnik stavbne pravice dogovorita za prenehanje. Lastnik lahko zahteva predčasno prenehanje stavbne pravice, če imetnik stavbne pravice ne izpolnjuje svojih obveznosti glede plačila nadomestila ali pa, če izvrušje stavbno pravico preko dogovorjenega obsega. S prenehanjem stavbne pravice postane zgradba sestavni del nepremičnine, lastnik nepremičnine pa mora imetniku stavbne pravice plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Nastanek besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog