Predkupna pravica

S predkupno pravico se predkupni zavezanec zavezuje, da bo v primeru prodaje nepremičnine to stvar najprej ponudil predkupnemu upravičencu. Ta pravica se torej aktivira šele, ko predkupni zavezanec skuša prodati stvar (velja torej samo pri prodaji in ne pri darilu ali menjavi). Zavezanec (prodajalec) mora v primeru prodaje poslati predkupnemu upravičencu določeno obvestilo, s katerim ga obvesti o nameravani prodaji in njenih pogojih. Nato ima predkupni upravičenec 30 dni časa, da ponudbo sprejme, jo zavrne ali pa molči. Če jo sprejme, potem se pač sklene kupoprodajna pogodba, če pa jo zavrne ali molči (v tem primeru se šteje, da je zavrnil), potem lahko prodajalec proda drugemu, vendar ne pod ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil predkupnemu upravičencu. Lahko torej proda samo pod enakimi ali slabšimi pogoji (tu se ne upošteva samo cena, pač pa tudi druga merila).

Zgoraj je opisana pogodbena predkupna pravica. Obstaja pa tudi zakonita predkupna pravica (določena v zakonu) in ta ima prednost pred vsemi ostalimi.

Zadnji popravki besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog