Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga predstavlja javno evidenco, ki je bistvenega pomena za trg nepremičnin. Vsaka nepremičnina mora biti v njej vpisana, prav tako se vanjo vpiše vsaka sprememba lastništva ali drugih pravic. V zemljiški knjigi so zapisane različne pravice in druga pravna dejstva, ki so pomembna za lastnike, kupce, prodajalce in druge, ki se ukvarjajo z nepremičninskimi posli.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog