Neprofitna stanovanja

Z neprofitnimi stanovanji država pomaga socialno ogroženim državljanom. Občine, občinski stanovanjski skladi in Stanovanjski sklad RS oddajajo stanovanja za najemnino, ki pokrije le stroške stanovanja in se ne ravna po tržnih načelih. Za del prebivalstva je tudi ta najemnina previsoka, zato lahko občine subvencionirajo neprofitno najemnino.

Neprofitna dejavnost seže tudi na področje prodaje stanovanj. Stanovanjski sklad RS preko razpisov pod določenimi pogoji občasno prodaja stanovanja, ki so občutno cenejša od novogradenj, ki se ravnajo po tržnih načelih.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog