Hipoteka v zemljiški knjigi

Zastavna pravica na nepremičnini ali hipoteka je prednostna poplačilna pravica. Z njo se npr. banka zavaruje, da bo dobila vrnjen kredit, ki ga je odobrila hipotekarnemu dolžniku. Če hipotekarni dolžnik ne plačuje svojih obveznosti iz naslova zavarovanih terjatev (v tem primeru kredita), je hipotekarni upnik upravičen do realizacije hipoteke (zavarovanja). Zavarovanje se realizira tako, da se nepremičnina, na katero je vpisana hipoteka proda in iz dobljene ga zneska se poplačajo vsi dolgovi. Tu je zelo pomemben vrsti red terjatev, saj ima upnik z najboljšim vrstnim redom prednost pred vsemi ostalimi terjatvami.

Zato je treba terjatev vpisati v zemljiško knjigo, saj šele z vpisom upnik pridobi varstvo vrstnega reda. Če po vpisu v zemljiško knjigo lastnik dolžnik nepremičnino proda, potem ima upnik še vedno terjatev proti novemu lastniku nepremičnine.

Po nastanku hipoteke ločimo dva položaja - prvi je ta, da dolžnik svoje dolgove redno odplačuje in jih tudi v celoti odplača. V tem primeru ni potrebe po realizaciji hipoteke. Če pa hipotekarni dolžnik terjatev ne plača, potem mora hipotekarni upnik pridobiti sodno odločbo, saj bo le z njo lahko prodal nepremičnino in se poplačal iz kupnine. Zato mora upnik vložiti hipotekarno tožbo, s katero zahteva plačilo terjatve in v primeru neplačila zahteva prodajo nepremičnine. Ko je sodna odločba enkrat pravnomočna (ni možna več pritožba zoper to odločbo) se le ta lahko izvrši, in sicer v izvršilnem postopku. V tem postopku sodišče razpiše javno dražbo, na kateri proda nepremičnino in nato z dobljeno kupnino poplača upnike, kar ostane pa vrne dolžniku.

Hipoteka preneha z izbrisom hipoteke iz zemljiške knjige, ki se ga lahko zahteva, če:

  • dolžnik plača terjatev, ki je zavarovana s hipoteko,
  • terjatev, zavarovana s hipoteko, preneha,
  • se hipotekarni upnik odpove hipoteki,
  • je upnik postal lastnik nepremičnine,
  • hipoteka tekom časa ugasne,
  • se zastavljena nepremičnina proda za poplačilo terjatve.

Hipoteka ugasne tudi s potekom desetih let od dneva dospelosti zavarovane terjatve. Če lastnik nepremičnine, ki je obremenjena s hipoteko, prejel v nadomestilo drugo nepremičnino, preide hipoteka na to nepremičnino.

Zadnji popravki besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog