Plombe v zemljiški knjigi

Plomba je posebna vrsta vpisa, s katerim zemljiškoknjižno sodišče označi, da je bil vložen predlog za dovolitev določenega vpisa, vendar o tem vpisu sodišče še ni odločilo. Plomba ima dvojno funkcijo. Na eni strani sodišče z njo objavi, da je bil vložen predlog oz. začet postopek po uradni dolžnosti, in pove, da bo opis, če bo uspešno opravljen učinkoval že od časa vpisa plombe. Gre torej za podobno funkcijo, kot jo ima predznamba, vendar s to razliko, da se plomba vpiše zaradi trajanja postopka, predznamba pa zaradi nepopolnih dokumentov in listin.

Na drugi strani pa sodišče s plombo označi, da teče postopek, ki predstavlja oviro za odločanje v postopkih, ki so bili začeti kasneje. Na kratko to pomeni, da sodišče o predlogu še ni odločilo, da je zadeva še nejasna.

Vpis in izbris plombe sodišče opravi po uradni dolžnosti. Plomba se v zemljiško knjigo vpiše tako, da se na mestu, kjer naj se opravi vpis vpiše opravilna številka, pod katero se zadeva vodi v vpisniku. V praksi je torej plomba videti tako, da se na mesto, kjer se bo nato, ko bo postopek rešen vpisala lastninska pravica, vpiše številka zadeve.

Plomba se izbriše:

  • če je sodišče predlogu ugodilo in zato vpiše pravico v zemljiško knjigo, hkrati pa plombo izbriše;
  • če je sodišče predlog zavrnilo in zato izbriše plombo, ko postane sklep o zavrnitvi pravnomočen;
  • če predlagatelj predlog umakne.

Plomba se izbriše tako, da se z rdečilom prečrta.

Zadnji popravki besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog