Novice - Zemljiška knjiga

novica

Javni vpogled v podatke o nepremičninah

Objavljeno dne 11.01.2012
Geodetska uprava RS je do sobote, 7. januarja, onemogočila javni dostop do imen, priimkov, naslovov in podatkov o letu rojstva vseh fizičnih oseb pri vseh nepremičninah, do katerih je mogoče dostopati z uporabo iskalnika "javni vpogled".

Funkcionalno se aplikacija za uporabnike ni spremenila, tudi dostop do aplikacije in način iskanja sta ostala enaka.

Spletna aplikacija »javni vpogled v podatke o nepremičninah« omogoča vpogled v podatke o eni nepremičnini iz evidenc: kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin in register prostorskih enot. Dostop do podatkov je možen le preko številke parcele, številke stavbe, številka dela stavbe ali naslov stavbe. Dostop preko podatkov o lastniku ni možen.

Uporabniki lahko do istih podatkov, kot so bili do izdaje začasne odločbe Informacijskega pooblaščenca dostopni v »Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah« dostopajo z javnim vpogledom v podatke zemljiške knjige, ki je dostopen na portalu e-sodstvo na spletni strani https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Do podatkov o lastnikih dostopajo z identifikacijsko številko parcele, stavbe ali dela stavbe, ki jo pridobijo z »Javnim vpogledom v podatke o nepremičninah«.

Statistika poizvedb z »Javnim vpogledom v podatke o nepremičninah«

GURS deli statistiko poizvedb z »Javnim vpogledom v podatke o nepremičninah« na uporabniške (iskanja po enem izmed vhodnih podatkih, npr: po naslovu, parceli ali stavbi) in bazne poizvedbe (število vseh dostopov do posameznih podatkov). Vsak klik znotraj ene uporabniške poizvedbe povzroči več baznih poizvedb.

Ob iskanju stanovanja v stanovanjskem bloku preko naslova, je bila izvedena ena uporabniška poizvedba. Rezultat te poizvedbe so tri bazne poizvedbe: številka stavbe, številka parcele, podatki iz registra prostorskih enot. Vsi naslednji kliki na tej stavbi so bazne poizvedbe. Naslednji klik na stavbo vrne podatke o stavbi. Za informacijo o stanovanju, je potrebne klik na seznam dela stavbe. Klik na številko dela stavbe da podrobne podatke iz katastra stavb in registra nepremičnin. Za podatek o vrednosti, pa potreben še klik na evro. Za podatke o lastnikih (sedaj dobimo samo pravne osebe), je potreben za ta del stavbe še zadnji klik - ker so dostopni podatki o pravnih osebah iz katastrov in registra nepremičnin, to pomeni dva bazna dostopa. Če k stanovanju spada še garaža, so potrebni še trike kliki za podrobne podatke o garaži in njeno vrednost. Za iskanje podatkov o stanovanju je potrebna eno uporabniška in najmanj 10 baznih poizvedb.

V povprečju vsaka uporabniška poizvedba povzroči 20 baznih poizvedb.

Do vključno 9. januarja 2012, do 24.00, so si uporabniki ogledali 1.558.670 podatkov o nepremičninah. Dejansko število nepremičnin v katere je bilo vpogledano, je bistveno manjše. Vsi lastniki, ki so spremenili podatke, so ponovno vpogledali ali so podatki spremenjeni. V nekatere nepremičnine je bilo iz različnih razlogov vpogledano večkrat. V okviru 1.558.670 vpogledov v podatke o nepremičninah je bilo narejenih 32 milijonov dostopov do zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot.
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog