Vprašanja - Zemljiška knjigaVpis v ZK in stara overjena pogodba?

VPRAŠANJE:

Oče moje žene je hranil overjeno kupoprodajno pogodbo od njegove mame iz leta 1937. Mati je umrla. Zemljišče ni bilo vpisano v zemljiško knjigo. Kupoprodajna pogodba pa je brez podpisa njegove matere, ki je bila kupec. Prodajalec je podpisan in vse skupaj je overjeno. Sedaj pa me zanima, na kakšen način lahko žena in njen oče uredita ta prepis na ženo. Oče je bil edinec, torej ni drugih dedičev. V zemljiški knjigi je še vedno vpisan prodajalec te parcele.

(Kristjanl)


ODGOVOR:

Menimo, da bi zadevo lahko rešili takole:

  • na pristojno sodišče vložite predlog za vpis lastninske pravice in zraven priložite overjeno pogodbo z davčnim žigom (overjen mora biti le podpis prodajalca);
  • po vpisu lastništva bo lastnica umrla mati, zato morate hkrati zahtevati tudi sprožitev zapuščinskega postopka zaradi pozneje najdene dediščine, kar bo v skladu z zakonitim dedovajem (če ni bio oporoke) dedoval vaš tast;
  • šele potem lahko tast in vaša žena naredita eno od pogodb, kupoprodajna, darila, izročila, itd.

Svetujemo vam, da vam v postopkih pred sodiščem pomaga pravni strokovnjak.

27.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog