Vodič

Ali bo moja škoda plačana?

Cilj sklepanja vsakega zavarovanja je zaščita in varnost v primeru nepredvidenega dogodka, ki vam povzroči škodo. Vemo, da je zavarovalna polica najbrž edina stvar, ki jo, potem ko jo sklenete, pospravite v predal in upate, da je ne boste nikoli potrebovali. Vendar se je dobro že ob samem izbiranju prave police vprašati, ali bo škoda, če se vam pripeti, plačana? Kako skleniti polico in kako prijaviti škodo, da boste dobili zavarovalnino - vse to so pomisleki, ki jih je potrebno pred podpisom zavarovalne pogodbe preveriti.


Prvi korak je dobro sklenjena zavarovalna polica

Odločili ste se, da zavarovanje potrebujete, v določenih primerih pa je preprosto obvezno. Kljub temu vsaka polica ne bo prava. Sklepanje zavarovanja ni enostavno in ni na kratek rok. Ker se vsega tega zavedamo, vam priporočamo, da si vzamete čas za premislek, pregled ponudbe in posvet z zastopnikom.  Skrbno preberite zavarovalno pogodbo, ki jo sestavljata polica in zavarovalni pogoji.  Strinjamo se, da je zavarovalna pogodba dokument, ki vsebuje vrsto strokovnih, tehničnih in pravnih določil in kot taka zna biti težko razumljiva. Temeljit pogovor s predstavnikom zavarovalnice in ogled predmeta zavarovanja bosta omogočila, da boste dobili zavarovalno pogodbo, ki bo najbolj primerna vašim potrebam ter ustreznemu izplačilu morebitne škode.

Ni dveh enakih primerov

Višine izplačanih zavarovalnin se od primera do primera močno razlikujejo. Načeloma je to odvisno od višine škode ter dogovorjenih zavarovalnih vsot, ki predstavljajo zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice. Če ponazorimo: če znaša zavarovalna vsota za zavarovanje izliva vode 2.500 EUR, je to najvišji možen znesek zavarovalnine, ki jo bo zavarovalnica izplačala. Zato je zelo pomembno, da je zavarovalna vsota ustrezno določena. Vaš zastopnik vam bo pri tem znal najbolje svetovati in tudi priporočiti, kateri način zavarovanja (zavarovanje na zavarovalno vsoto ali na prvi riziko) za posamezno tveganje najustreznejši, če to ni določeno že s samim zavarovalnim produktom.

Ob prijavi škode morate upoštevati

Ko pride do škodnega dogodka, je pomembno predvsem, da zavarujete vsa dokazila o obstoju škodnega dogodka in višini škode. Dokazno breme je namreč na strani zavarovanca. Zavarovalnica odkloni izplačilo škode, če ni dokazil, da se je ta res zgodila na način, ki je krit z zavarovalno pogodbo. Prav tako bo izplačala zavarovalnino le do tiste višine, do katere lahko dokažete, da je škoda dejansko nastala. Najbolje je, če škodo temeljito fotografirate, shranite poškodovane stvari ter vse račune in druga dokazila. Pri prijavi pa poškodovane stvari navedite čim natančneje in obvezno pripišete telefonsko številko, svoj elektronski naslov in številko transakcijskega računa za nakazilo škode.

Za nadaljevanje kliknite na spodnjo povezavo.

Več: http://vsebovredu.triglav.si/dom-in-druzina/ali-bo-moja-skod...

Vir: Vse bo: vredu, Zgodbe in nasveti za brezskrben vsakdan, Zavarovalnica Triglav

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog