Vodič

Motenjska (negatorna) tožba zaradi vožnje preko tujega zemljišča

Služnostna pot je stvarna služnost na tuji stvari, ki omogoča lastniku gospodujočega zemljišča, da preko služečega zemljišča dostopa do svoje nepremičnine. Glede nastanka služnosti obstaja več možnosti.

V primeru, da lastnik zemljišča uporablja sosednje zemljišče z namenom dostopa do svojega zemljišča, na tem zemljišču pa služnostna pot ni ustanovljena, ima lastnik zemljišča, preko katerega vodi nezakonita pot možnost proti sosedu vložiti negatorno tožbo zaradi motenja posesti. Za motenje posesti gre, kadar nekdo moti posest drugega s takimi dejanji in ravnanji, ki so protipravna in za katera motilec nima ustrezne pravne podlage. Za motenje posesti gre npr., kadar nekdo na tujem zemljišču hodi, vozi, seka drevje, gradi, postavlja naprave, koplje ali kako drugače brez dovoljenja lastnika zemljišča posega v prostor. Da gre za motenje mora biti dejanje protipravno in samovoljno.

V primeru motenja posesti je torej potrebno vložiti tožbo zaradi motenja posesti. Tožbo se naperi proti tistemu, ki je posest odvzel oziroma motil. S to tožbo se zahteva prenehanje motenja posesti (vožnja preko vašega zemljišča) in prepoved prihodnjih motenj. Tožbo vam bo najlažje sestavil odvetnik, lahko pa jo sestavite tudi sami.

Tožba zaradi motenja posesti se vloži enako kot vsaka druga civilna tožba, in sicer na okrajnem sodišču na območju katerega leži nepremičnina. Tožbo lahko vloži tožnik sam, saj zastopanje po odvetniku ni potrebno. Tožbo vložite na civilnem okrajnem sodišču na katerega območju se nahajajo sporne nepremičnine. Tožba mora obsegati navedbo sodišča, stranke in njihova stalna prebivališča ter dejstva in dokaze na katera opira zahtevo za prenehanje motenja posesti. Sodišče se pri obravnavi tožbe omeji le na dokazovanje zadnjega posestnega stanja ter nastalega motenja in se ne spušča v pravico do posesti. Oseba, katere posest je motena lahko med postopkom zahteva še izdajo začasne odredbe, s katero se začasno, do končne odločitve prepove motenje posesti. Sodišče nato izda sklep, s katerim odloči o tožbi. Tožbo lahko zavrne, lahko pa ugodi tožbenemu zahtevku in prepove nadaljnje motenje posesti in odredi vzpostavitev prejšnjega stanja.

Na podlagi dobljene tožbe boste na podlagi sodbe sodišča soseda prijavili policiji, ki bo tako imela pravno podlago za ukrepanje. Če bo sosed še naprej vozil preko vašega zemljišča, lahko vložite tudi odškodninsko tožbo za povračilo škode, ki jo je s tem povzročil.

Več o služnostni poti >>

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog