Menjava nepremičnin

Menjalna pogodba je obveznostni dogovor, s katerim se stranka zaveže drugi stranki izročiti stvar ali pravico, za to pa bo od nje prejela stvar ali pravico. Pogodbenik se zaveže nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo stvar izročil tako, da bo ta pridobil pravico razpolaganja oz. lastninsko pravico. Iz menjalne pogodbe nastanejo za vsakega pogodbenika pravice in obveznosti, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca. Vsak mora torej izročiti svojo nepremičnino tako, da drugi na njej pridobi lastninsko pravico.

Davčna zakonodaja obravnava menjavo nepremičnin kot dvojno prodajo, zato tudi obdavčuje menjavo z davkom na promet nepremičnin. Zakonodaja pozna tudi posebne primere menjave, ki so posebej urejeni. Gre za primere arondacije in komasacije (samo pri kmetijskih zemljiščih).

Ponudba nepremičnin z možnostjo menjave: Menjava nepremičnine

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog