Vodič

Varen elektronski podpis

So vaše omare prepolne dokumentov? Seveda, pomembne lastnoročno podpisane dokumente hranimo, saj jih bomo morda že jutri potrebovali. A obstaja rešitev, ki jo omogoča elektronski podpis, ko za shranjevanje dokumentov potrebujemo le še prostor na pametni napravi ali računalniku.


Praktično, kajne? Če zaradi dvomov o varnosti in veljavnosti elektronskega podpisovanja še vedno prisegate na pristen občutek pisala na papirju, ki oblikuje vaš edinstveni podpis, jih v nadaljevanju poskusimo razbliniti.
 

Varno pravno okolje

Elektronsko poslovanje ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju »zakon«), ki je v vsakodnevno poslovanje fizičnih in pravnih oseb vnesel možnost enostavne in hitre komunikacije z manj stroški. Hkrati pa je zaradi nekaterih predpisanih pogojev ohranil ključno vrednoto za stranke – varno pravno okolje.

Temeljno načelo je, da so podatki v elektronski obliki veljavni in imajo dokazno vrednost.
 

Kdaj je elektronski podpis zares varen?

Morda ste se že srečali s pojmom digitalni podpis. Zakonodaja takega pojma ne pozna. V pravnem prometu se uporabljata zgolj pojma elektronski podpis in varen elektronski podpis. Pogosto imamo opravka z dokumenti, na katerih je skeniran podpis. Taka oblika ne ustreza terminu varen elektronski podpis, saj manjka kvalificirano potrdilo, ki zagotavlja identifikacijo.

Le elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je enakovreden lastnoročnemu podpisu.

Tak podpis ima enako pravno veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročni podpis na dokumentu v papirni obliki. Zakon namreč zahteva, da je varen elektronski podpis povezan izključno s podpisnikom, ki ga je iz takšnega podpisa mogoče zanesljivo ugotoviti.

Ustvarjen je lahko le s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so pod nadzorom podpisnika. Povezan je s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.
 

Kvalificirano potrdilo

Za varnost pri elektronskem sklepanju pogodb in v pravnem prometu poskrbi kvalificirano potrdilo, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) in potrjuje njeno identiteto ter izpolnjuje druge zakonske pogoje. Pomeni bistveni element varnega elektronskega podpisovanja, preverjanja podpisa in poslovanja nasploh.

Če kvalificiranega potrdila še nimate, ga lahko pridobite z oddajo zahtevka na upravni enoti – gre za kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), ki je za fizične osebe brezplačno, pravne osebe pa morajo njegov najem plačati.
 

Hramba in časovni žig

Čas hrambe je odvisen od vsebine dokumenta. Pomembno je, da dokumente v elektronski obliki hranite enako dolgo, kot hranite istovrstne dokumente v papirni obliki.

Polico življenjskega zavarovanja morate na primer hraniti ves čas trajanja zavarovanja, saj jo je treba predložiti zavarovalnici pri uveljavljanju zavarovalnega primera.

Enako dolgo morate hraniti tudi podatke in sredstva za preverjanje pristnosti (na primer kvalificirano osebno potrdilo) varnega elektronskega podpisa. Če jih izgubite, varen elektronski podpis izgubi svojo dokazno vrednost.

Da bi lahko vsebini dokumentov v elektronski obliki zagotovili enako veljavnost kot tistim na papirju, jih je treba primerno zaščititi pred spreminjanjem. To omogoča tehnologija, ki jo imenujemo časovni žig. Gre za elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki nedvoumno poveže vsebino elektronskega dokumenta s časom, v katerem je dokument obstajal.

To v praksi vidite, ko elektronsko podpišete določen dokument z uporabo kvalificiranega potrdila in se vam pri tem na dokumentu izpišeta tudi datum in ura podpisa. Tako se potrjuje vsebina podatkov na elektronski listini v določenem trenutku.

Za nadaljevanje kliknite na spodnjo povezavo.

 

Več: http://vsebovredu.triglav.si/premozenje/varen-elektronski-po...

Vir: Vse bo: vredu, Zgodbe in nasveti za brezskrben vsakdan, Zavarovalnica Triglav

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog