Vrste stopnišč

Ločimo tri različne vrste stopnišč, glede na njihovo obliko. Za katero obliko se bomo odločili je odvisno od razpoložljivosti prostora, vrste konstrukcije in materiala. Po obliki stopnišča ločimo na ravna, zavita in zložljiva.

Ravno stopnišče

Stopniščna rama je ena trasa stopnišča, med seboj pa jih ločujemo s podesti. Glede na število ram poznamo enoramne, dvoramne in večramne stopnice. V eni rami ne sme biti več kot 18 stopnic, širine ram pa so odvisne od tipa zgradbe, v katero stopnice vgrajujemo. Ravna stopnišča so lahko enoramna ali dvoramna. Enoramno poteka do zgornje etaže nepretrgano v eni liniji, dvoramno pa ima med ramama podest. Taka stopnišča so za hojo bolj udobna kot zavita, vendar pa taka zasnova stopnišč vedno bolj izginja iz sodobne gradnje stanovanjskih objektov. Njihova glavna pomanjkljivost je velika dolžina stopnic, ki je potrebna za celotno traso, ki povezuje dve etaži.

Zavito stopnišče

Zavita stopnišča so lahko polkrožna ali spiralna. Polkrožno stopnišče ima stopnice nanizane v obliki polkroga, pri spiralnem pa se ovijajo okoli centralnega pola, z ograjo izključno na zunanji strani. Navadno posamezne stopnice niso enakomernih velikosti, ampak je njihova širina večja na zunanji strani stopnišča, medtem ko so v centru izredno majhne, glede na površino stopnice. Spiralne stopnice so izredno učinkovit način povezovanja dveh etaž, saj zavzemajo majhno površino. Njihova glavna pomanjkljivost je v tem, da je po njih težje hoditi in prenašati velike predmete, kot po ravnih stopnicah.

Zložljive stopnice

Zložljive stopnice se največkrat uporabljajo za dostop do podstrešja ali prostorov, ki jih redko uporabljamo. Prednost teh stopnic je v tem, da so zložene v stropu in zaradi tega ne zavzemajo prostora, kadar jih ne uporabljamo. Njihova slabost pa je ta, da imajo velik naklon in je zato po njih težko hoditi. Za katero vrsto stopnišča se bomo odločili je odvisno predvsem od naših osebnih preferenc in prostora. Poleg oblike stopnišča moramo izbrati še ustrezni barvo in material, ki se morata usklajevati s prostorom. 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog