Okna in njihovi elementi

Okna so eden izmed bistvenih elementov vsake stavbe. Opravljajo veliko nalog, glavne med njimi pa so prepuščanje dnevne svetlobe v prostore, zračenje, zvočna izolacija ter regulacija toplotnega toka (pozimi delujejo kot toplotni izolator, poleti pa segrevajo zrak v prostoru). Poleg tega omogočajo tudi vidni stik z okolico ter ščitijo pred sončnim sevanjem.  

Glede na namen uporabe lahko okna delimo na:  

  • okna;
  • strešna okna;
  • panoramske stene;
  • balkonska vrata.

Pri izbiri oken moramo upoštevati več dejavnikov. Odločiti se moramo o velikosti in obliki okna,  načinu odpiranja, zasteklitvi, tesnilu ter okvirju. 

Velikost in oblika 

Če nam standardna oblika in velikost ne ustrezata, se lahko odločimo za okna posebnih oblik (trikotna, okrogla…). Če imamo posebne želje kar se tiče velikosti, pa lahko naročimo okna po meri. Velikost oken moramo prilagoditi velikosti in obliki prostora, površina oken naj bi zavzemala 20 % tlorisne površine prostora. Pri izbiri velikosti in oblike pa moramo upoštevati tudi lego prostora, namembnost in potrebo po osvetlitvi.

Način odpiranja 

Za  kakšen način odpiranja se bomo odločili je odvisno od namena uporabe, namembnosti prostora ter naših želja. Po načinu odpiranja ločimo okna, ki se odpirajo po horizontalni ali vertikalni osi, na zgornjem, srednjem ali spodnjem delu okna. Lahko se odločimo tudi za okna, ki se odpirajo drsno ali pa na »harmoniko«. Obstajajo tudi razne kombinacije, ki omogočajo odpiranje na več načinov.

Zasteklitev

Eden najpomembnejših elementov okna je zasteklitev. Poleg tega, da vpliva na prehodnost toplote skozi okno, je od nje odvisna tudi zaščita pred hrupom ter prehod sončnega sevanja. Na hrup lahko vplivamo z različno debelino stekel, na prehod sončnega sevanja pa z različnimi premazi. Pri zasteklitvi oken poznamo več klasifikacij. Delimo jih glede na:

  • število stekel (enojno, dvojno, trojno);
  • polnjenje medstekelnega prostora (z zrakom, kriptonom, argonom);
  • nizkoemisijski nanos (mehki, trdi…);vrsto stekla (navadno, neprebojno, kaljeno…);
  • sončno zaščito ( brez zaščite, z folijo, premazana);
  • akustične lastnosti ( dvoslojno, troslojno…).  

Toplotna izolativnost oken je odvisna predvsem od števila stekel in debeline medstekelnih prostorov. Okna z enojno zasteklitvijo se pri nas že dolgo ne uporabljajo več, saj je toplotna prehodnost pri teh oknih zelo velika, to pa povzroča velike toplotne izgube in škoduje okolju. Standardna izvedba pri nas so okna z dvojno zasteklitvijo. Ta imajo manjšo toplotno prehodnost kot enojna, a kljub temu ne obremenjujejo okovja zaradi teže stekel. Trojna zasteklitev je nepraktična zaradi velike teže. Okovje teh oken mora biti masivnejše, da lahko prenese težo treh stekel. Slabost trojne zasteklitve je tudi ta, da slabše prepuščajo sončno svetlobo.  

Tesnila

Tesnila zagotavljajo tesnost stika med krilom in okvirjem in s tem vplivajo na prepustnost vlage in zraka. Delimo jih glede na material (iz silikonske mase, EPDM gume), barvo (črna, siva) ter število (enojno, dvojno, trojno). Število tesnil moramo prilagoditi namembnosti prostora ter vremenskim pogojem.  

Okvir

Za okenske okvirje se uporabljajo različni materiali, najpogosteje je to les, aluminij, umetne mase in njihove kombinacije. Vsak izmed teh materialov ima svoje prednosti in slabosti, sami pa moramo odločiti kateri bo nam najbolj ustrezal. Poleg vseh teh funkcij pa okno kot gradbeni element vpliva tudi na videz stavbe. Zato moramo poleg pravih materialov izbrati tudi velikost, ki bo sorazmerna stavbi, ter obliko, ki se bo skladala s fasado. 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog